Στο Δήμο Σερρών Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης προχώρησε στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σερρών με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 ως εξής:

 • Μισιρλή Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Λειτουργιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Νυχτοπάτη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Έργων, Υποδομών και Μελετών κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Πάνου Σωτηρία, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Καρακολίδη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
  -Τουρτούρα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Οικονομίας και Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρουσίου, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Μερετούδη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Δόμησης, Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας.
 • Ταΐρη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσιών του Πολίτη, υπεύθυνο για το Δημοτικό Κυνοκομείο
 • Δινάκη Κωνσταντίνο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Σερρών, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Σιαμάγκα Δημήτριο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας.
  Επίσης, ο Δήμαρχος Σερρών όρισε Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 τους:
 • Γάτσιο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού και Αθλητισμού.
 • Κατιρτζόγλου Βασίλειο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοικητικών Θεμάτων και Νομικής Υπηρεσίας.
  -Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού.