Δήμος Σερρών: Τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου, με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ   1ο: Ονοματοδοσία του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.

                       Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ και Δήμου Σερρών, που αφορά το έργο: ¨Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών¨.                                                                                                  

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 87/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: “Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στις δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο πλαίσιο της δράσης ¨Έναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ για την προγραμματική περίοδο 2020-2021”.                          

                        Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρ. 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση παραχώρησης κλειστών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων σε αθλητικούς συλλόγους. 

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ. 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας πλανοδίου εμπορίου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κληροδοτήματος:

                        α) Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας, χας Λυκούργου  και 

                        β) Αποστολίδη Ιωάννη,

                            ετών 2020-2021.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

ΘΕΜΑ   8ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση μείωσης μισθώματος του υπ’ αριθμ. 22 καταστήματος Δημοτικού Μεγάρου.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 1012 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ’ αρ. 335 & 336 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Χριστός και του υπ’ αρ. 1003 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Βροντούς.                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  12ο: Λήψη εκ νέου απόφασης περί εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αρ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου δια δημοπρασίας τμημάτων αγροτεμα-χίων του αγροκτήματος Πεπονιάς.                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2021 από χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ  15ο: Οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζη¨ Πολεοδομικής Ενότη-τας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ  1/2020 (θέμα 2ο) πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 αναφορικά με την ονομασία πλατείας που βρίσκεται έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Οινούσας.                                                                                                                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ακινήτου στο Ο.Τ. 356 στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Εργατικές Κατοικίες¨ του Δήμου Σερρών με χαρακτηρισμό ¨Κοινωφελής Χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού¨ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 215/2019 Α.Δ.Σ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  18ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο Μητρουσίου Λευκώνα¨. 

      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης – επανάχρησης βιομηχανικού κτηρίου ¨Νάσιουτζικ¨ σε πολυχώρο πολιτισμού”.  

      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  20ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη του έργου: ¨Έργα για την προστασία της γέφυρας Τσέλιου περιοχής Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών από πλημμυρικά φαινόμενα¨.   

      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο: Απόψεις και εξέταση της από 08-09-2020 ένστασης του ¨ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ¨, αναδόχου του έργου ¨Συντήρη-ση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨, κατά της υπ’ αριθμ. 15564/15-6-2020 απόφασης έκπτωσης.   

      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    

                        Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ., Τουρτούρας Ι.,

                                                                              Δινάκης Κ.

Διαβάστε επίσης για την σύμβαση για την αποκατάσταση αναχωμάτων στο Στρυμόνα: