Δήμος Σιντικής: Στις 21 η Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Την 21 η Δεκεμβρίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, θα γίνει με τηλεδιάσκεψη η
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Σιντικής με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:

Δήμος Σιντικής: τα θέματα που θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 1 Έγκριση 24ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για τον Δήμος Σιντικής ( Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 2 Έγκριση 25ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 ( Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 3 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων του Δήμου κατά το γ΄τρίμηνο

( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης
Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 4 Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 (
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης
Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 5 Καθορισμός τέλους άρδευσης για το έτος 2021 ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
για θέματα άρδευσης κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ μερικής απασχόλησης
(καθαρίστριες σχολικών μονάδων ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87, του ν.
4483/2017. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 7 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σιντικής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για
την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση Νο
11/2017 του ΟΑΕΔ) ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 8 Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Αναβάθμιση υφιστάμενης
αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Μεσσαίας Σερρών¨ ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 9 Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων , σε υφιστάμενη δημοτική οδό,
της επιχείρησης «Ηλεκτρολογείο οχημάτων –Θωμά Παππά» ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 10 Επί αιτήσεως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης για
έκτακτη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση δαπανών σχετικών με την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωναϊου. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 11 Επί αιτήσεως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για
έκτακτη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση δαπανών σχετικών με την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωναϊου. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 12 Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης
Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου
Σιντικής (Σχέδιο Δάρδανος) Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 13 Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης
Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών στο Δήμο Σιντικής (Σχέδιο
Εγκέλαδος) Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 14 Έγκριση μίσθωσης κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων του αγροκτήματος
Αγκίστρου με δημοπρασία . ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)


ΘΕΜΑ 15 Έγκριση μίσθωσης κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος
Χαροπού με δημοπρασία με σκοπό την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ . ( Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 16 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής, Πολιτισμού και Αθλητισμού) Κα
Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 17 Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών λόγω αναπηρίας
(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής, Πολιτισμού και Αθλητισμού) Κα
Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 18 Διαγραφή πωλητών από λαϊκές του Δήμου. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος
Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής, Πολιτισμού και Αθλητισμού) Κα Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 19 Παράταση μίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Σιδηροκάστρου.
(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής, Πολιτισμού και Αθλητισμού) Κα
Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 20 Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ¨ Άνω Ποροϊων
για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος
Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής, Πολιτισμού και Αθλητισμού) Κα Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 21 Αποδοχή και κατανομή ποσού 87.768,15 € (γ΄κατανομή) και ποσού
87.768,15 € (δ΄κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του
Δήμου. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 22 Έγκριση μελέτης του έργου : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, προϋπολογισμού 155.000,00 €.( Εισηγητής
ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

Δείτε ακόμα για τον Δήμο Σιντικής