-Βασίλη τον άκουσες τον Σπίρτζη; «Θα επαναφέρει τη δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο». -Μάλλον θα ξέχασε τα λαϊκά ... δικαστήρια! Ειδάλλως..

Δήμος Βισαλτίας: Τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο


Δήμος Βισαλτίας: Με τηλεδιάσκεψη θα
πραγματοποιηθεί την 30 η Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 20.00 μ.μ. η
9
η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Βισαλτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 15 θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δήμος Βισαλτίας:
θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση 14 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους
2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση 15 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους
2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση 16 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους
2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση 17 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους
2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5 ο :Τακτοποίηση χρηματοδοτήσεων και διάθεση των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 6 ο :Απόδοση ποσών σχολικής περιουσίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική
Επιτροπή.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 7 ο :Περιορισμοί βοσκής λόγω σύνταξης πινάκων υλοτομίας Βερτίσκου Όρους έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 8 ο :Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου(πρώην σχολική περιουσία ) επί της οδού Γαρδίκα 4 στη
Νιγρίτα.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9 ο :Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Τζιάγκαλου Αλέξανδρου , Δικηγόρου
Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114) ,
για την παράσταση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας , κατά την συζήτηση της αγωγής
των κ.κ.Δημητρίου Κουτούση Μαρίας Κουτούση και Κωνσταντίνου Κουτούση.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 10 ο :Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Θεοδωρίδη Χριστίνας , Δικηγόρου
Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114) ,
για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την
συζήτηση της αγωγής των κ.κ. Μαυρομάτη Γεώργιου και Ζαφειριάδου Αναστασίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11 ο : Συγκρότηση Επιτροπής «ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΩΝ 2021».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 12 ο :Έγκριση έκθεσης εσόδων –Εξόδων B΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης
–εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13 ο :Καθιέρωση της 17 ης Μαϊου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και τον εορτασμό
αυτής ταυτοχρόνως σε όλη την Μακεδονία.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ.Μασλαρινός Α.

ΘΕΜΑ 14 ο :Απασχόληση στο Δήμο Βισαλτίας σπουδαστών μαθητευομένων του « Μεταλυκειακού
Έτους –Τάξης Μαθητείας»
των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) κατά το σχολικό
έτος 2021-2022 .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 15 ο :Έγκριση διενέργειας υλοτόμησης της συστάδας 1γ,1621 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.702
χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) έτους 2020 και της συστάδας 1α, 285 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 475
κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) έτους 2021
, τρόπου διάθεσης του λήμματος και καθορισμός τρόπος
εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Μπιμπλιάς Θ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 19.30 μ.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά
προβλήματα.

Επίσης επισυνάπτεται έντυπο με οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας e-presence.
(Πληροφορίες παρέχονται από την ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου κα.Σίσκου Σ. στο τηλέφωνο
: 2322353440).

Δείτε επίσης

Exit mobile version