Δήμος Βισαλτίας: Την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( αλλά ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) θα γίνει η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( αλλά ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) θα γίνει η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 και υπ΄αριθ.163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα γίνει στις 13 Ιουλίου  2020  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 20.30 μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1ο: Καθιέρωση της 21ης Φεβρουαρίου ως επίσημης ημέρας μνήμης και τοπικής αργίας για το Δήμο Βισαλτίας.   

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Μασλαρινός Α. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 11ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο:Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 360.000,00 € για την υλοποίηση του έργου :Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας. Έγκριση 12ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 13ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 3ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος   Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 14ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Οι Αντιδήμαρχοι  κ.κ. Αδαμούδης Ι. και Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 15ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 16ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  266,89 € για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 35.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο :Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση του Γ΄ Τμήματος του βεβαιωμένου  γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Θερμών Νιγρίτας ,Δήμου Βισαλτίας , Π.Ε. Σερρών, από τη ΓΕΩ-ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ε.Π.Ε.(υποκατηγορία Α2-Ομάδα 5η:Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 08).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ. 

ΘΕΜΑ 12ο:Απασχόληση στο Δήμο Βισαλτίας  σπουδαστών μαθητευομένων του « Μεταλυκειακού  Έτους –Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)  κατά το σχολικό έτος 2020 -2021 .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χατζημάρκος  Α. 

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής «ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΩΝ 2020».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Χατζημάρκος  Α. 

ΘΕΜΑ 14ο:Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου  Φο.Δ.Σ.Α.   Κεντρικής Μακεδονίας  για το έτος 2021.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

Διαβάστε επίσης για τον Δήμο Βισαλτίας: