Υιοθετεί ο δήμος Βόλβης Την Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετεί ο δήμος Βόλβης, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια ενεργοποίησης των πολιτών, ειδικά στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της μηδενικής ρύπανσης και της βιοποικιλότητας.

Από την Δευτέρα 30 Μαΐου έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, στο «Volvi EU Green Week 2022», ο δήμος Βόλβης έχει οργανώσει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, σε διάφορες περιοχές, για μικρούς και μεγάλους.

Η Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, ετήσια ευκαιρία συζήτησης της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους κορυφαίους περιβαλλοντολόγους και ενδιαφερόμενους φορείς από την Ευρώπη, η Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέτος επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη βιώσιμη και μετασχηματιστική αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για μια Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους και κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050.

Η υβριδική διάσκεψη της Πράσινης Εβδομάδας ξεκινά στις 30 Μαΐου με συζήτηση υψηλού επιπέδου σχετικά με το τι συμβαίνει με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ σε περιόδους κρίσης, ενώ θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις εταίρων σε ολόκληρη την Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.