Έκκληση προς όλους τους δημότες από την Αντιδημαρχία καθαριότητας: Μην ρίχνεται απόβλητα στα πεζοδρόμια

Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Σερρών, να μην απορρίπτουν τα ογκώδη και πράσινα απόβλητα στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους

Σύμφωνα με την Αντιδημαρχία καθαριότητας και λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της έξαρσης του φαινομένου της διάδοσης του κορωνοϊού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς  του, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Σερρών, να μην απορρίπτουν τα ογκώδη και πράσινα απόβλητα στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους. 

Εάν υπάρχει μεγάλη ανάγκη θα πρέπει πρώτα να ενημερώσουν τηλεφωνικά την Υπηρεσία Καθαριότητας(τηλ: 2321 0 36170), ώστε να προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης η αποκομιδή τους εφόσον αυτή είναι εφικτή.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας (ΑΔΣ  370/2011). 

Διαβάστε επίσης για τον Αλέξανδρο Χρυσάφη: