Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων: Με χρήματα της ΣΑΤΑ ο εκσυγχρονισμός του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Σύμφωνα με την Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων και με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ενός χρόνου, ο Δήμαρχος Σερρών κ. Χρυσάφης, την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός Αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών», με την έτοιμη χρηματοδότηση των 450.000 Ευρώ από την Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Σερρών.

Η εν λόγω χρηματοδότηση εξασφαλίσθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων και με τον έτοιμο επίσης εργολάβο που αναδείχθηκε στις 29 Αυγούστου 2019 κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας.

Η καθυστέρηση ενός χρόνου για την υπογραφή της σύμβασης οφείλεται σε υπαιτιότητα του κ. Χρυσάφη, διότι είχε ως στόχο να καπελώσει ένα έτοιμο έργο που παρέλαβε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Και, δυστυχώς γι’ αυτόν, δεν μπόρεσε να πετύχει τον στόχο του.