Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων: Ακριβότερη κατά 1.300.000 ευρώ η πρόταση Χρυσάφη

Με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των Σερραίων δημοτών, κάτι που το θεωρούμε χρέος μας, έχουμε να παραθέσουμε τα παρακάτω, σχετικά με την πρόταση της Δημοτικής αρχής του Δήμου Σερρών για το θέμα των led.

Μεγαλύτερο κόστος κατά 1.300.000 ευρώ θα έχει για το Δήμο Σερρών η πρόταση της σημερινής δημοτικής αρχής, για την αντικατάσταση των λαμπτήρων με φωτιστικά LED από ιδιώτη, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης Σ.Ε.Α. (δηλ. με δάνειο από ιδιώτη) σε σύγκριση με την απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων για την αντικατάσταση των λαμπτήρων με φωτιστικά LED, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών κ’ Δανείων (Τ.Π.κ.Δ.) που είναι κρατικός φορέας, με τεχνικό σύμβουλο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) που επίσης είναι κρατικός φορέας.

Εννοείται, ότι και στην πρόταση της προηγούμενης δημοτικής αρχής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων θα συμπεριληφθούν για να γίνουν ακριβώς στον ίδιο αριθμό φωτιστικών σωμάτων 12.454 (της τωρινής μελέτης Σ.Ε.Α.) τα ίδια πράγματα που θα γίνουν και με την πρόταση της σημερινής δημοτικής αρχής.

Σύμφωνα με την πρόταση της προηγούμενης δημοτικής αρχής και με βάση τον επίσημο οδηγό του προγράμματος χρηματοδότησης οδοφωτισμού των Δήμων από το Τ.Π.κ.Δ. με τεχνικό σύμβουλο το Κ.Α.Π.Ε. αποδεικνύεται περίτρανα ότι το έργο θα κόστιζε λιγότερο κατά 1.300.000 ευρώ.

Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει από τον μελετητή, που προσέλαβε η δημοτική αρχή για το θέμα των led, να παρουσιάσει τα συγκριτικά στοιχεία των δύο προτάσεων, δηλαδή της πρότασης Σ.Ε.Α. και της πρότασης Τ.Π.κ.Δ. Ο μελετητής στα συγκριτικά στοιχεία που παρουσίασε δεν έλαβε υπόψη την έκπτωση 30% επί του προϋπολογισμού της πρότασης του Τ.Π.κ.Δ. βάσει του επίσημου Οδηγού του Τ.Π.κ.Δ. (6.3.2. Προϋπολογισμός προμήθειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού των ΟΤΑ), από την οποία έκπτωση προκύπτει ότι η πρόταση της προηγούμενης δημοτικής αρχής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων είναι φθηνότερη κατά 1.300.000 ευρώ.

Για να αποδειχθεί αυτό που υποστηρίζει η παράταξή μας, ότι δηλαδή η πρόταση της προηγούμενης δημοτικής αρχής για τα led, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.κ.Δ.) με τεχνικό σύμβουλο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα από την πρόταση της σημερινής δημοτικής αρχής μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) δηλαδή με δάνειο από ιδιώτη, καταθέσαμε την εξής πρόταση προς τη δημοτική αρχή έχοντας ως γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών:

«Να ανατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σερρών να εισηγηθούν προς το δημοτικό συμβούλιο, ποια από τις δύο προτάσεις, σχετικά με το θέμα των led είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα για το Δήμο Σερρών, αφού προηγουμένως εξετάσουν όλα τα στοιχεία και των δύο προτάσεων με βάση τον επίσημο οδηγό του προγράμματος χρηματοδότησης οδοφωτισμού των Δήμων από το Τ.Π.κ.Δ. με τεχνικό σύμβουλο το Κ.Α.Π.Ε. και υπολογισμένα με τιμές ΦΕΚ.

Η εισήγηση αυτή των Υπηρεσιών του Δήμου να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απόφαση για το θέμα αυτό των led να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από την Οικονομική Επιτροπή, διότι είναι μία απόφαση που δεσμεύει το Δήμο για τα επόμενα 12 χρόνια».

Στα πλαίσια της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας όφειλε η δημοτική αρχή αυτά να τα είχε αποφασίσει ήδη από μόνη της.

Δυστυχώς όμως η πρόταση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων απορρίφθηκε, παρά τις αντιδράσεις της παράταξης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων και των δημοτικών συμβούλων Γεωργούλα Αντωνίου, Χαραλαμπίδου Παρθένας και Τερζή Βασιλείου.

Αξίζει επιπροσθέτως να επισημανθεί, ότι με την πρόταση Σ.Ε.Α. ο οδοφωτισμός του Δήμου Σερρών παραχωρείται στον ιδιώτη για 12 χρόνια, και ο Δήμος χάνει κάθε δικαίωμα επί των φωτιστικών σωμάτων, ούτε δικαιούται να κάνει άλλη χρήση των σωμάτων (π.χ. για ψηφιακές διαδικτυακές πλατφόρμες) κατά τη διάρκεια των 12 χρόνων, ενώ με την πρόταση της προηγούμενης δημοτικής αρχής μέσω του Τ.Π.κ.Δ. ο οδοφωτισμός παραμένει στο Δήμο Σερρών.

Τέλος, ερωτηματικά δημιουργεί ο όλος χειρισμός του θέματος των led από το Δήμαρχο Σερρών κ. Χρυσάφη, διότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με ημερομηνία 01-09-2021, ενώ παρουσίασε για το θέμα των led προϋπολογισμό 8 εκ. ευρώ, μετά τις αντιδράσεις των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι κάνει κάτι πολύ ακριβό και στην ίδια συνεδρίαση μείωσε τον προϋπολογισμό από 8 εκ. ευρώ σε 6.369.000 ευρώ.