Δήμος Σερρών: Τη Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο

Τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών του Σώματος θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με 34 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2020 της Δημοτικής Αρχής. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την ονοματοδοσία δημοτικών πάρκων.
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παραμονής τάφου στα Α’ κοιμητήρια που δόθηκε ¨τιμής ένεκεν¨ για την ταφή του Αλεξανδρίδη Κοσμά.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού κοιμητηρίων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:
α) Αναμόρφωση (38η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή ποσού 62.000,00 € από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην είσοδο του Προβατά», με σκοπό την βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά,
β) Αναμόρφωση (39η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς υπόλογο για να πληρώσει τα έξοδα στο ΓΕΜΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Α.Ε.¨ και
γ) Αναμόρφωση (40η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αγορά μετοχών από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Α.Ε.¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 886/2013 Α.Δ.Σ. ως προς τη διαμόρφωση νέας τιμής χρέωσης και επιβολής προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης της αίθουσας δεξιώσεων των Β’ νεκροταφείων, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4807/2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Περί μίσθωσης με δημοπρασία, τμήματος του υπ’ αριθμ. 1324 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός, με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εκμίσθωσης διά δημοπρασίας:
α) των υπ’ αρ. 363, 2563 και 2565 σχολικών αγρών, αγροκτήματος
Αναγέννησης και
β) των υπ’αρ. 10 & 15 σχολικών αγρών αγροκτήματος Βαμβακούσσας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 72,50 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. Στέφανου και Σουλτάνας Στρογγύλη.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήμα του 763 δημοτικού αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών χαρακτηρισμένου ως ρέμα – κοινόχρηστο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών επαληθευτή/ ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου δαπανών (10ο Πιστοποιητικό Επαληθευμένων Δαπανών) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο Cultural Dipole.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης διάρκειας του έργου ¨Europe Reunited¨ με το ακρωνύμιο rEUnite.
Εισηγήτρια: Η εντεταλμένη Δημ. Σύμβ. κ. Παλάζη Χ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση επιβολής προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση σε κτηνοτρό-φους του Δήμου μας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή περιορισμών βόσκησης εντός του δημοτικού δάσους Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στο υπ’ αριθμ. 4912 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμ. 952 και 953 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμ. 4166 και 4165 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Σπετσών 10.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Μακεδονομάχων 9.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Μακεδονομάχων 20.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Βενιζέλου 159.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ερ. Σταυρού.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Τοψίν 8
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Ν. Πλαστήρα 9.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 30ο: Θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης για την επιχείρηση AGROSMART στην οδό Π. Μελά 26.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 31ο: Θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης για φαρμακείο στην οδό Κ. Καραμανλή 42 στον Λευκώνα.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 32ο: Μεταφορά θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ από την οδό Εθν. Αντίστασης.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 33ο: Πρόταση ονομασίας του πάρκου επί των οδών Βενιζέλου – Π. Γρηγορίου Ε’ και Πτολεμαίων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 34ο: Ονοματοδοσία πάρκου στην Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.