Δήμος Σερρών Τη Τετάρτη το Δημοτικό συμβούλιο

Η τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄,

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου μας με τον Δήμο Κασσάνδρας.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του ΠΔ 270/11-3-1981 – ΦΕΚ 77), για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.


ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.


ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση ημερομηνίας παραχώρησης αιθουσών διδασκαλίας 2ου Γυμνασίου Σερρών για διεξαγωγή εξετάσεων ESB EUROPALSO.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.


ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή τέλους ταφής θανόντων δημοτών μας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.


ΘΕΜΑ 6ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.


ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μισιρλής Σπ.


ΘΕΜΑ 8ο: Απαλλαγή καταβολής μισθώματος για το ¨φουαγιέ¨ του δημοτικού κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μισιρλής Σπ.


ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση συναίνεσης για διόρθωση προδήλου σφάλματος και γεωμετρικών στοιχείων στα με αριθμούς ΚΑΕΚ 44121ΕΚ00064, 44121ΕΚ00065, 44121ΕΚ00066 και 44121ΕΚ00647 ακίνητα του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Νυχτοπάτης Γ.


ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του οικισμού Εργατικών Κατοικιών ¨Σέρρες ΙΙ¨ από τον ΟΑΕΔ στον Δήμο Σερρών και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 822/2019 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.


ΘΕΜΑ 11ο: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ¨ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήματα των δημοτικών ακινήτων Κ.Χ. 831 και Κ.Χ. 873 της πράξης εφαρμογής Σιγής του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.


ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παραλαβής Α΄ σταδίου ανάλυσης-προμελέτης / προκαταρκτι-κής πρότασης της μελέτης με τίτλο ¨Τοπογράφηση-κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση της περιοχής Ελαιώνα¨ του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.


ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.


ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.


ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.


ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Μυρωνίδου Κωστούλα του Φωτίου, πρώην δημ. υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.