Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Σερρών

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών,
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών.

Η τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, θα πραγματοποιηθεί
στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων WEBEX.

Με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Έγκριση απολογισμού και
ισολογισμού Δήμου Σερρών, για το οικονομικό έτος 2019» και εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ.
Μισιρλή.

Την ίδια ημέρα και ώρα 19:30΄, και πάλι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων
WEBEX, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων

Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου Σερρών, για το οικονομικό έτος 2021 και εισηγητή
τον αντιδήμαρχο κ. Μισιρλή.

Δείτε επίσης για το Δήμο Σερρών