Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω κορωνοϊού COVID-19

Η τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης θα γίνει στις 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο: Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.                                                                                                                                    

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών και καθορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.                                                                                                                                    

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ. 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο με την επωνυμία ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α.¨ και διακριτικό τίτλο ¨ΠΟΛΙΣ – ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ¨.                                                                                                                                    

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ   4ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση πράξεων αυθαίρετης βόσκησης λόγω παραίτησης μέλους.                                                                                                                                    

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι. 

ΘΕΜΑ   5ο: Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019 στην Κοινωφελή Επιχείριση ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών.                                                                                                                                    

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   6ο: Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019 στην Κοινωφελή Επιχείριση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).                                                                                                                                    

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Έγκριση  εγγραφών  βρεφών – νηπίων, σχολικής περιόδου 2020-2021¨.

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.   

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Αίτημα του ΜΓΣ Πανσερραϊκός περί παραχώρησης για χρήση έκτασης στην περιοχή του  Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης (εντός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου), για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων¨.

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.  

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  100.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών – ¨Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨, για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών».                                                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  11ο: Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης της πράξης ¨Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.                                                                                                                                     

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ. 

ΘΕΜΑ  12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.120,79 € για τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής του, έτους 2019.                                                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ. 

ΘΕΜΑ  13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 870.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), για την πράξη: ¨Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨.                                                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  14ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  15ο: Απαλλαγή μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, του Γκουρτζούνη – Καραθανάση Αργυρίου.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης: 

                         α) τμ. του αρ. 333 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λευκώνα,  

                         β) αρ. 280 & 380 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Κουμαριάς  και 

                         γ) έκτασης 12.029,10τ.μ., στην θέση ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨ του αγροκτήματος 

                             Ορεινής Σερρών                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 714/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μετατροπής εισφοράς χρήμα σε γη στην πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας ¨Αλημπέκιοϊ¨ (Π.Ε. 17) του Δήμου Σερρών στο Ο.Τ. 742¨.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 για την εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση της πράξης ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ., Τουρτούρας Ι., Καδής 

                        Γ., Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών του έργου: ¨Επανάχρη-ση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017¨.        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017¨.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Διαβάστε επίσης για τον Δήμο Σερρών: