Ζητούν την εκπροσώπησή τους στο ΔΙΠΑΕ οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών

Με ανοικτή Επιστολή τους οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  ζητούν Σερραική εκπροσώπηση στο ΔΙΠΑΕ

Τι λένε στην επιστολή τους;

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εκπλαγήκαμε δυσάρεστα από τη σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Πανεπιστημίου μας.

Η έκπληξή μας δεν αφορά στα ίδια τα πρόσωπα ούτε στη γεωγραφική εκπροσώπηση, αλλά στην  ακαδημαϊκή εκπροσώπηση των συστατικών μερών (των επονομαζόμενων κόμβων) του νέου ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη νέα ΔΕ.

Συγκεκριμένα, ο κόμβος της Πανεπιστημιούπολης Σερρών που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο του ΔΙΠΑΕ δεν εκπροσωπείται.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην ακαδημαϊκή,  διοικητική και εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος και γεννά ερωτηματικά για το μέλλον.

Ειδικότερα: 

  • Η μη άμεση αντιπροσώπευση της Πανεπιστημιούπολης Σερρών στο νέο σχήμα Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ, επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην καθημερινή ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία, αλλά και στην μελλοντική προοπτική των Τμημάτων στις Σέρρες, αποκλείοντας τους περίπου 12.000 φοιτητές και τα 150 μέλη του ακαδημαϊκού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού από τον διοικητικό πυρήνα του νέου Πανεπιστημίου.
  • Η παραπάνω ενέργεια, διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ των συστατικών μερών του ΔΙΠΑΕ, μια ισορροπία που επιδιώχθηκε και διαφυλάχθηκε από την αρχή, ώστε το μεγάλο εγχείρημα της εν λόγω συνένωσης να είναι εφικτό και βιώσιμο, δημιουργώντας (εύλογα) σοβαρά ερωτηματικά για το μέλλον του νέου Ιδρύματος.
  • Η νέα ΔΕ του ΔΙΠΑΕ, με μέλη ΔΕΠ εκτός ΔΙΠΑΕ, θεωρούμε ότι θίγει θεσμικά το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, αλλά και, προσωπικά, κάθε ένα από τα περίπου τετρακόσια υπηρετούντα τακτικά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, υπό την έννοια ότι δίδεται η εντύπωση πως κανένας/καμία εξ αυτών δεν είναι άξιος/α για να υπηρετήσει ως μέλος της Διοίκησής του.

Εκφράζοντας την εύλογη διαμαρτυρία της ακαδημαϊκής κοινότητας των Τμημάτων των Σερρών, πιστεύουμε πως τέτοιου είδους ενέργειες ενδέχεται να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στη μετάβαση του ΔΙΠΑΕ (γενικότερα) και της πανεπιστημιούπολης των Σερρών (ειδικότερα) σε μια νέα, ακόμα πιο δημιουργική περίοδο και προσβλέπουμε στην επίλυση του ακαδημαϊκού και διοικητικού αυτού προβλήματος, με την ανασυγκρότηση της ΔΕ και την ισότιμη εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής κοινότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών σε αυτήν.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Χρήστος Βοζίκης, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Νικόλαος Γιοβάνης, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κωνσταντίνος Κλεΐδης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Γεώργιος Μαγούλιος, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ιορδάνης Παυλίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Κωνσταντίνος Χειλάς, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here