Δωρεά του προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» Σε άπορες μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου Σερρών

Αποφασίστηκε η ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής για την παραλαβή των αιτήσεων, αξιολόγηση και την διανομή των τροφίμων κ.λ.π. ειδών έπειτα από δωρεά του προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» σε άπορες μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου Σερρών για την περίοδο των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021.

Έργο της Επιτροπής είναι η παραλαβή των αιτήσεων η αξιολόγησή τους και η διανομή των τροφίμων κ.λ.π. ειδών έπειτα από δωρεά του προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» σε άπορες μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου Σερρών για την περίοδο των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021, σύμφωνα με τις κοινωνική έρευνα της Κοινωνικής Λειτουργού.

Με το πέρας της παραλαβής των αιτήσεων και της αξιολόγησης η επιτροπή θα συντάξει πρακτικό των ωφελούμενων δικαιούχων σύμφωνα με τις κοινωνικές έρευνες των κοινωνικών λειτουργών και μετά το πέρας της διανομής θα συντάξει ανάλογο πρακτικό.Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων είναι τα εξής: Ετήσιο εισόδημα, κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020, και συγκεκριμένα: “Ένας ενήλικας με δηλωθέν εισόδημα 5.266,00 €.

Το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται κατά 2.633,00 € για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας ή παιδί άνω των 14 ετών και κατά 1.579,80 € για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών” .

Κοινωνικά κριτήρια : Ανεργία, Αναπηρία, Σπουδές προστατευόμενων τέκνων, Μονογονεϊκές οικογένειες, Χηρεία, Ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ, Ανάγκες που προέκυψαν λόγω λήψης μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID -19.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Εκκαθαριστικό εφορίας και έντυπα Ε1 και Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των ενηλίκων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, προσκομίζεται το Ε9 όλων των ενηλίκων) έτους 2020 .

3. Αποδεδειγμένη ανεργία (βεβαίωση χρόνου ανεργίας) αν υπάρχει

4. Αποδεδειγμένη αναπηρία μέλους της οικογένειας (απόφαση ΚΕΠΑ) – αν υπάρχει

5. Βεβαιώσεις σπουδών για τα προστατευόμενα παιδιά – αν υπάρχουν

6. Λογαριασμός ΔΕΚΟ για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας

7. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ – αν υπάρχει

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας – αν υπάρχει

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Για την ακίνητη και την κινητή περιουσία, καθώς και για το περιουσιακό τεκμήριο (συνολικό ύψος από τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού ή αξία κερδών από μετοχές ομόλογα) θα ισχύουν τα κριτήρια που ορίζονται από το προνοιακό πρόγραμμα ΚΕΑ

Και φυσικά καλό θα είναι να κάνετε …γρήγορα!

Οι γιορτές ..πλησιάζουν!