Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Στηρίζει το κοινωνικό παντοπωλείο της Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.),στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού απόδοσης βασικών ειδών διατροφής σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

και αντιλαμβανόμενη τις υπάρχουσες οικονομικές δυσχέρειες που διέρχεται η κοινότητά μας λόγω του COVID-19,

προέβη σε ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου της Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης.

Ευχόμαστε η συγκεκριμένη δράση προσφοράς να αποτελέσει δείγμα παρα-δείγματος σε ατομικό, συλλογικό και θεσμικό επίπεδο, για επέκταση συναφών πρακτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.