Το Επιμελητήριο Σερρών ζητά την Έγκριση όλων των LEADER

Το Επιμελητήριο Σερρών αποστέλνει επιστολή για έκριση των LEADER.

Διαβάστε εδώ την επιστολή:

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,κο Μαυρουδή Βορίδη, τηνΥφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπταζή, τονΥφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,κο Κων/νο Σκρέκα, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,κο Κων/νο Μπαγινέτακαι κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο Κώστα Καραμανλή, αλλά και τους υπόλοιπους Βουλευτές του Ν. Σερρών, αλλά και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ζητά την έγκριση όλων των έργων LEADER στο Νομό Σερρών από την ΑΝΕΣΕΡ

ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Αξιότιμες/οι,

Κατά τις αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγράφηκε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον σε επίπεδο χώρας.

Μάλιστα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προσπάθησε να στηρίξει αυτό το ενδιαφέρον με επιπλέον κατανομή υπερδέσμευσης των τοπικών προγραμμάτων, που ανήλθε περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, όμως, της δέσμευσης των ανωτέρω πόρων, εξακολουθούν να απαιτούνται σήμερα, σε 22 περίπου τοπικά προγράμματα, επιπλέον ανάγκες υπερδέσμευσης για 600 περίπου παραδεκτά επενδυτικά σχέδια απαιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Κρίνουμε απαραίτητη την έγκριση όλων των παραδεκτών έργων ιδιωτικού χαρακτήρα καθώς αφενός πολλά από αυτά δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης και αφετέρου αρκετά έργα, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω του 60%, δεν εγκρίθηκαν λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Η αναγκαιότητα εξεύρεσης των ανωτέρω πόρων καθίσταται επιτακτική ιδιαίτερα μετά τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί στις περιοχές της Υπαίθρου η υγειονομική κρίση και η αποεπένδυση που αυτή θα επιφέρει.

Είμαστε σίγουροι ότι θα εξαντλήσετε κάθε δυνατό μέσο για την εξεύρεση των ανωτέρω απαιτούμενων πόρων ώστε να ικανοποιηθούν το σύνολο των παραδεκτών επενδυτικών σχεδίων, καθώς αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των οικονομιών της υπαίθρου στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

Διαβάστε επιπλέον για το Επιμελητήριο Σερρών: