Σέρρες: Τι γίνεται με την επιστρεπτέα προκαταβολή;

Σύμφωνα με την επιστρεπτέα προκαταβολή η δυνατότητα μερικής αποπληρωμής της ενίσχυσης κατά 50%, σχετίζεται υπό τον όρο ότι θα διατηρηθεί το επίπεδο απασχόλησης έως τον Μάρτιο του 2021.

Σύμφωνα με το νόμο, η δυνατότητα μερικής αποπληρωμής της ενίσχυσης κατά 50%, υπό τον όρο ότι θα διατηρηθεί το επίπεδο απασχόλησης έως τον Μάρτιο του 2021 και φυσικά η αύξηση του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού του συστήματος κατά 2,2 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει πως η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού από 3,5 δισ. ευρώ εκτινάχτηκε σε 5,7 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δίνει τα λεφτά, γιατί αυτή τα δίνει, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς, όπως τροποποιήθηκε, παραμένει απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους.

Συγκεκριμένα, η υποστήριξη θα συνεχίσει

  • να μην υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή,
  • τις 120.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
  • και τις 800.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε για τις κρατικές ενισχύσεις που θα συνεχιστούν και όλο το 2021!

Και άρα δεν θα τελειώσουμε τόσο εύκολα με την …πανδημία!