Έρχονται από το 2022 σαρωτικές αλλαγές στις επιδοτήσεις για τους αγρότες

Δεν τόλμησε φέτος το Υπουργείο να προχωρήσει σε αλλαγές στις επιδοτήσεις, αλλά
του χρόνου αυτές οι αλλαγές θα είναι σαρωτικές

Καθώς μετά την απόφαση του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για μέγιστη σύγκλιση των ιστορικών δικαιωμάτων
και την αναδιανομή τους ανάλογα με την αγρονομική περιφέρεια και την
καλλιέργεια,
οι αγρότες που σήμερα παίρνουν υψηλά ποσά ενισχύσεων, λόγω των
ιστορικών δικαιωμάτων που κατέχουν, θα χάσουν, ενώ αντίθετα αυτοί που
εισπράττουν λίγα χρήματα, θα κερδίσουν επιδοτήσεις.

Για τις άμεσες ενισχύσεις στον εθνικό φάκελο της ΚΑΠ
Ξεκινούν οι αλλαγές

Η πολιτική βούληση της κυβέρνησής να ολοκληρώσει τη σύγκλιση των ιστορικών
δικαιωμάτων άμεσα, γρήγορα, ουσιαστικά, προς όφελος της νέας γενιάς των αγροτών
μας, εξαλείφοντας μία χρόνια ανισότητα απέναντί τους, φέρνουν αλλαγές στις
επιδοτήσεις.

«Εξασφαλίζουμε έτσι την ουσιαστικότερη στήριξη των νέων και τη δικαιότερη
κατανομή δικαιωμάτων μεταξύ των παλαιότερων και της νέας γενιάς, κλείνοντας μια
εκκρεμότητα ετών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αρμόδιο υπουργείο, καθώς δεν
τόλμησε για φέτος να κάνει καμιά ουσιαστική αλλαγή.

Πάντως σε αρκετά προχωρηµένο στάδιο σχετικά µε τα στρατηγικά τους σχέδια για
τη νέα ΚΑΠ µετά το 2023 τα οποία θα πρέπει να παραδώσουν εντός του έτους,
βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα, η κουβέντα για τον σχεδιασµό βρίσκεται ακόµα µεταξύ οµάδων
εργασίας και σε κάθε περίπτωση,
οι συζητήσεις γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες,
µε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Οικονόµου να αναφέρει πως οι
άµεσες ενισχύσεις της περιόδου 2023-2027 θα έχουν ξεκαθαρίσει έως τον
Αύγουστο.

Το γεγονός όμως ότι το ΥΠΑΑΤ επέλεξε το 2021-2022 να διατηρήσει σε πολύ µεγάλο
βαθµό τα ιστορικά δικαιώµατα, χωρίς να προχωρήσει σε σύγκλιση ενισχύσεων,
εξασφαλίζει πως οι µεγάλες διαφορές στη µοναδιαία αξία δικαιώµατος θα
συνεχίσουν τουλάχιστον για µία διετία να εµφανίζονται εντός της ίδιας περιφέρεια
ενίσχυσης (πενταπλάσιες διαφορές στις αροτραίες, τετραπλάσιες στις δενδρώδεις
και εξαπλάσιες στους βοσκότοπους).

Αν τα παραπάνω αποτελούν «σηµάδι» για το ποιες θα είναι τελικά και οι
αποφάσεις για τη σύγκλιση την ερχόµενη περίοδο, τότε η χώρα µας θα επιλέξει τα
δικαιώµατα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του προβλεπόµενου µέσου
µοναδιαίου.

Ήδη όμως οι περισσότεροι Έλληνες αγρότες έχουν πιάσει ποσοστό αξίας
δικαιωµάτων κοντά στο 75% του µέσου όρου της στρεµµατικής ενίσχυσης, οπότε
και πάλι αυτή η επιλογή δεν θα δικαιώσει σε µεγάλο βαθµό όσους έχουν χαµηλής
αξίας δικαιώµατα.

Η πορεία των στρατηγικών σχεδίων της νέας ΚΑΠ

Ενδεικτικά, παρουσιάζεται παρακάτω η πρόοδος που έχει γίνει σε επτά ευρωπαϊκές
χώρες για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ:

Πολωνία δηµοσίευσε το πρώτο προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ
(µήκους περίπου 1000 σελίδων) που τέθηκε σε διαβούλευση µε τους
ενδιαφερόµενους κατά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.

-Η Γαλλία ενηµέρωσε σχετικά µε την πορεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ στα
µέσα Ιανουαρίου 2021 µε µία πρώτη έκδοση να είναι ήδη έτοιµη στα τέλη της
άνοιξης του 2021.

Ισπανία ακολουθεί παρόµοιο πρόγραµµα µε τη Γαλλία, έχει ορίσει τις
δεσµεύσεις του νέου πρασινίσµατος και έχει προχωρήσει στη δηµοσίευση
εγγράφων εύκολα προσβάσιµα στο αγροτικό κοινό για το πλάνο των άµεσων
ενισχύσεων.

Στοχεύει να υποβάλει ένα πρώτο σχέδιο στην Επιτροπή έως το δεύτερο
εξάµηνο του 2021.

Ιταλία εργάζεται για την καθοδήγηση για τη διενέργεια της αξιολόγησης των
αναγκών βάσει των στοιχείων SWOT, αλλά προς το παρόν αναδιαρθρώνει την
εθνική της κυβέρνηση.

Γερµανία στις 18-19 Φεβρουαρίου 2021 προχώρησε σε µεγάλη διαβούλευση µε
τα κρατίδια για τον στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, κλειδώνοντας χρονοδιαγράµµατα
και νέο πρασίνισµα.

Τσεχία διοργανώνει τακτικούς γύρους διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
σχετικά µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις και αποφάσεις που περιλαµβάνονται στο
σχέδιο στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ.

Ιρλανδία πραγµατοποίησε διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους για τον
σχεδιασµό του νέου πρασινίσµατος στο τέλος του 2020 και δεν αναµένει να
υποβάλει το στρατηγικό της σχέδιο για την ΚΑΠ πριν από το καλοκαίρι.

Δείτε επίσης