-Βασίλη γιατί την Τσικνοπέμπτη θα λείπει ο Δεσπότης; -Μήπως γιατί δεν θέλει να ακούσει τον FY.

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Τη Τετάρτη στις Σέρρες σεμινάριο για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Τη Τετάρτη στο Διοικητήριο Σερρών θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ. τεχνική Συνάντηση για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023και τις ώρες 10:00-16:00, στην Αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”, στο Διοικητήριο, Κ. Καραμανλή 36, Σέρρες θα πραγματοποιηθεί Τεχνική Συνάντηση με θέμα την Καθολική προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές:

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, για τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιώντων Δήμων, τα στελέχη συγκεκριμένων Γενικών Διευθύνσεων της ΠΚΜ: Προγραμματισμού και Υποδομών, Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, στελέχη συγκεκριμένων Αυτοτελών Διευθύνσεωντης ΠΚΜ:πολιτικής προστασίας , υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων.

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) θα πραγματοποιήσειγια πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων Τεχνικών συναντήσεων για τα ανωτέρω στελέχη.


Σκοπός της Δράσης είναι η εμπέδωση στις ομάδες αυτές του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει η προσβασιμότητα στην άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1:«Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.3 «Καθολική προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές: Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.


Συνολικά θα υλοποιηθούν 8Τεχνικές Συναντήσεις, από 1 σε κάθε μια από τις 7 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ και 1 επιπλέον στης Θεσσαλονίκης.

Ένα από αυτά θα γίνει στις Σέρρες την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


10:00 – 10:30 Εγγραφές

10:30 – 10:40 Χαιρετισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής ΕνότηταςΣερρών
10:40 – 11:00 Χαιρετισμός εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Α’ Ενότητα: Θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και Φυσική Προσβασιμότητα για όλους

11:00 – 11:40

• «Υποχρεώσεις στο πλαίσιο παρακολούθησης εφαρμογής της Διεθνής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε.» • “Η αρχή του Disability mainstreaming”

Κατερίνα Λαλιά, νομικός
◦ Περιγραφή και στόχοι του Disabilitymainstreaming
◦ Η προσέγγιση του ζητήματος της αναπηρίας

11:40 – 12:20
• «Καθολικός Σχεδιασμός και Προσβασιμότητα για όλους»
• «Προσαρμογές σε τοπικό επίπεδο: Για ένα πιο προσβάσιμο περιβάλλον»
• «Μέσα για την επίτευξη της αρχής της προσβασιμότητας για όλους»
Ξένια Παυλίδου, εμπειρογνώμονας φυσικής προσβασιμότητας

12:20-12:40
Ερωτήσεις – Συζήτηση

12:40 – 13:00 Διάλλειμα

Β’ Ενότητα: Θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και Ψηφιακή Προσβασιμότητα για όλους
13:00-13:40
• «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: Άρθρο 9 Προσβασιμότητα»
Κατερίνα Λαλιά, νομικός
◦ «Εύλογες προσαρμογές στις διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας»
◦ «Δράσεις, μέτρα και προγράμματα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία»
13:40 – 14:20
• «Η σύγχρονη θεώρηση και έννοια της προσβασιμότητας: Βασικοί τομείς εφαρμογής της για τα άτομα με αναπηρία» «Κρίσιμες έννοιες: Σχεδιασμός για όλους, εύλογες προσαρμογές, υποστηρικτική τεχνολογία, ζωντανή βοήθεια».
Λισάντερ Ισαράι, Εμπειρογνώμονας ψηφιακής ποσβασιμότητας
• «Η καθολική προσβασιμότητα σε διαφορετικά είδη παρεμβάσεων (κτιριακές υποδομές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες)»
• «Σχεδιάζοντας παρεμβάσεις σε θέματα αναπηρίας»
14:20 – 14:50
Ερωτήσεις – Συζήτηση
14:50 – 15:15
Συμπεράσματα – Κλείσιμο του Σεμιναρίου

15:15 – 16:00 Ελαφρύ γεύμα

Exit mobile version