Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ: Αποτελέσματα Συγκρότησης σε Σώμα Μελών Δ.Σ

Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ ενημερώνει ότι, κατόπιν συγκλήσεως των εκλεγέντων, στις 26 Μαΐου 2022, από τον πλειοψηφήσαντα αυτών, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα, όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Λγος (ΠΒ) Μακράκης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Επχιας (ΜΧ) Φωτακόπουλος  Χρυσοβαλάντης-Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας: Τχης (ΥΠ) Σαρακατσάνης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Αλχιας (ΤΘ-ΕΥ) Τσεκιτσίδης Τρύφων

Ταμίας: Ανθστής (ΜΧ) Γεράκης  Νικόλαος

Μέλος: Λγος (ΦΠΒ) Μάμαλης Νικόλαος

Μέλος: Ανθλγος (ΠΖ) Ζαγγελίδης Νικόλαος

Το συγκροτούμενο Δ.Σ. ευχαριστεί ιδιαίτερα όλα τα Τακτικά Μέλη τα οποία συμμετείχαν στη δημοκρατική διαδικασία των αρχαιρεσιών στις 22 Μαΐου 2022 και υπόσχεται σε έλλογες διεκδικήσεις και δράσεις με κύριο γνώμονα τη θεραπεία   παθογενειών και τη διασφάλιση του επαγγελματικού και εργασιακού επιπέδου των στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.