Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών: Οριστικοποίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Κοινοποιήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER CLLD Ν. Σερρών όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος.

Ο οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ (www.aneser.gr) 

Μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης και με γνώμονα πάντα την ένταξη όσο το δυνατόν περισσοτέρων επενδυτικών σχεδίων κατέστη δυνατή η εξασφάλιση ικανοποιητικών πόρων για την ένταξη 67 επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκ  €  και δημόσιας δαπάνης 9,45 εκ € 

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η εταιρεία θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια όσους βοήθησαν και συνέβαλλαν στην  προσπάθεια για  την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος  (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Διοικητικό Συμβούλιο, στελέχη της εταιρείας, υποψήφιους επενδυτές κλπ), θεωρώντας πως το Πρόγραμμα CLLD/ LEADER, θα αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης της τοπικής  οικονομίας.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την εξεύρεση επιπλέον πιστώσεων ώστε κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο που διανύουμε να μπορέσουμε να εντάξουμε το σύνολο των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων 

Διαβάστε επίσης για την Θένια Χαραλαμπίδου: