Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου: Όχι από τον Δήμο Εμμ. Παππά

Η είδηση είναι πως η εταιρία ΜΑΓΚΝΑ ΕΝΕΡΓΚΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε θέλει να εγκαταστήσει δύο τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 311,434 ΜW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μεν πρώτο προτείνεται να εγκατασταθεί σε έκταση 911,31 στρ. στο αγρόκτημα Αγίου Πνεύματος Δήμου Εμμανουήλ Παππά και το δεύτερο σε έκταση 3189,61 στρ. στο αγρόκτημα Οινούσσας και Ελαιώνα του Δήμου Σερρών

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια επένδυση φυσικά είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη τόσο των κοινοτήτων όσο και των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Σερρών και Εμμ. Παππά

Για τις κοινότητες έχω την γνώμη πως η απόφασή τους είναι συμβουλευτική και όχι αποφασιστική, ενώ θεωρώ δεδομένο πως η απόφαση των δημοτικών συμβουλίων είναι αποφασιστική, όπως και η συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών ήτοι από 14/12/2021 έως και τις 13/01/2022.

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που ασχολείται με την επένδυση είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ.

Στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά πραγματοποιήθηκε ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο, με μοναδικό θέμα την γνωμοδότηση για το ίδιο το Φωτοβολταϊκό Πάρκο καθώς αυτό περιλαμβάνει και περιοχή 911 στρεμμάτων που ανήκει στον Δήμο Εμμ.Παππά και παρ’ όλες τις αντίθετες προβλέψεις η άποψη του συμβουλίου ήταν αρνητική

Να σημειωθεί επίσης πως για το ίδιο θέμα έχει ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης που καταργήθηκε, καθώς ήταν και η τελευταία του απόφαση πριν την κατάργησή του 

Το δημοτικό συμβούλιο Σερρών ακόμα δεν αποφάσισε, αλλά αναρωτιέμαι αν και πότε τόσο ο δήμαρχος, όσο και οι παρατάξεις θα ενημερώσουν την ίδια την κοινωνία για τα οφέλη αλλά και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει το φωτοβολταικό πάρκο, έτσι ώστε να πάρουν τις αποφάσεις τους

Ήδη όπως βλέπω ο ΣΥλλογος ΠΡΟστασίας Περιβάλλοντος ΣΕΡρών με ανακοίνωσή του αντιτίθεται στην δημιουργία γιγαντιαίου Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Μενοίκιο όρος.

Και αυτό γιατί είναι τεράστιο το μέγεθος των εκτάσεων που δεσμεύονται (4.100 στρέμματα), η ισχύς του είναι τεράστια (311 μεγαβάτ), θα μπουν 582.120 φωτοβολταϊκά panels και για την λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου θα γίνει διάνοιξη δρόμων για την διέλευση των φορτηγών του εργοταξίου, επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης και διάνοιξη οπών για την εγκατάσταση των πάνελ.

Σύμφωνα με το ΣΥλλογο ΠΡΟστασίας Περιβάλλοντος οι προαναφερόμενες ενέργειες θα έχουν ως συνέπεια την διατάραξη των φυσικών περιβαλλοντικών συνθηκών π.χ. κλιματικών (αλλαγές στο μικροκλίμα της περιοχής), ενώ θα πληγεί η χωρική κτηνοτροφία με την κατάληψη των βοσκοτόπων

Για αυτό και ο Σύλλογος συμφωνεί με την απόφαση του Δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Εμμ.Παπά. , όπως επίσης θεωρούνε ότι η κατασκευή του προτεινόμενου έργου, θα έχει ως αποτέλεσμα την διατάραξη της υδρολογικής ισορροπίας του Μενοικίου, την καταστροφή του συστήματος αποστράγγισης των όμβριων υδάτων του βόρειου – δυτικού Μενοικίου (ακύρωση συστήματος λειτουργίας των επιφανειακών δολίνων),την κατάργηση της λειτουργίας του εσωτερικού υπόγειου συστήματος κατακράτησης – μετακίνησης και αποβολής των υπόγειων υδάτων, την μείωση – ακύρωση της παροχής των κατάντη πηγών (π.χ. πηγές Αγ. Ιωάννη – πηγές Ελαιώνα κ.λ.π) που υδροδοτούν τους όμορους οικισμούς αλλά και με άμεση συνέπεια στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις περιοχές πλησίον των πηγών αυτών.

Επιτέλους ένας Δήμαρχος και ένα δημοτικό συμβούλιο με οικολογικές ευαισθησίες στο νομό Σερρών, οι οποίοι έβαλαν την υγεία των δημοτών τους και το περιβάλλον πάνω από τα όποια δελεαστικά «αντισταθμιστικά οφέλη» κάνει λόγο ο Σϋλλογος, μιας και όπως λέει μέγιστο αγαθό και όφελος είναι Η ΖΩΗ.

Τέλος κατηγορεί τον δήμο Σερρών πως τηρεί τακτική σιγής ιχθύος παρά το γεγονός, ότι τον αφορά αφού τα 3.200 στρέμματα βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές στον Ελαιώνα και την Οινούσα.

Το τι θα γίνει δεν το ξέρω, αναρωτιέμαι όμως αν στην ίδια θέση με όλους εμάς είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου μας;