Από την Αντιπεριφέρεια Σερρών, ξεκίνησε η αποκατάσταση της Γέφυρας του Αγγίτη!

Από την Αντιπεριφέρεια Σερρών και τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο ξεκινάει η αποκατάσταση της Γέφυρας του Αγγίτη στο Δήμο Νέας Ζίχνης

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ» υπέγραψε τη Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του προγράμματος επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) 2020.

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών του σκυροδέματος, που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος που θα γίνει με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.

Εννέα (9) υποτροφίες σπουδών για την Περιφέρεια Μακεδονίας

Εννέα (9) υποτροφίες σπουδών για την Περιφέρεια Μακεδονίας, όπως και για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, παρέχει ο θεσμός «Υποτροφίες στις Περιφέρειες», που αποτελεί πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ο θεσμός εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εκπαιδευτικών φορέων, ενισχύοντας το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, με στόχο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για σπουδές νέων με επιδόσεις στο λύκειο, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν.

Μετά την μεγάλη συμμετοχή στην περσινή δράση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει για δεύτερη φορά στο θεσμό και θα χορηγηθούν εννέα (9) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο λύκειο) σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρει τους δικαιούχους, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από χθες ως και την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Όσοι ενδιαφέρονται καλό θα είναι να μην ξεχάσουν τις προθεσμίες