Γκότσης Ηλίας: Δικό μας εργο τα κοινόχρηστα ποδήλατα

Στόχος του έργου είναι η εξοικείωση των δημοτών με το ποδήλατο και τις ποδηλατικές διαδρομές, η μείωση της χρήσης Ι.Χ., η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον πρωην Αντιδήμαρχο Έργων, το ιστορικό της εγκατάστασης των πέντε σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων παραδόθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή

Σύμφωνα με τον πρωην Αντιδήμαρχο Έργων, με στόχο την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των δημοτών για τα διάφορα θέματα του Δήμου Σερρών, το ιστορικό της εγκατάστασης των πέντε σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων με σαράντα (40) συνολικά κοινόχρηστα ποδήλατα στην πόλη των Σερρών, ένα έργο το οποίο παραδόθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή του Πέτρου Αγγελίδη στη σημερινή δημοτική αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προσωρινό ανάδοχο.

Το ιστορικό του έργου έχει ως εξής: 

1) Το έργο της «Εγκατάστασης πέντε σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη των Σερρών» υλοποιείται μέσα από το πρόγραμμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Σερρών στις 05 Ιουλίου 2017. 

2) Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών αριθ. 416/2018, ο Δήμος Σερρών υπέβαλλε πρόταση για να υλοποιηθεί το έργο «Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων», μέσω του προγράμματος ΣΒΑΑ. 

3) Στις 05 Νοεμβρίου 2018 το ως άνω έργο εντάχθηκε με προϋπολογισμό 103,316 € στον άξονα προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. 

4) Στις 27 Αυγούστου 2019 με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής αριθμ. 204/2019 αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων», η Εταιρία BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

5) Στις 08 Οκτωβρίου 2019 με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής αριθμ. 241/2019 αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος του έργου, η Εταιρία BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

6) Στις 29 Νοεμβρίου 2019 υπογράφηκε η σύμβαση για την εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου. 

Διαβάστε επίσης για τον Δήμο Σερρών: