ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ: Ανακοίνωση

​Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης μέ ὑψηλό αἴσθημα κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς εὐθύνης μέ ἀφορμή τήν ἐνσκήψασα ἐπιδημία τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (covid19) καί στήν χώρα μας συνιστᾶ πρωτίστως νά ἐντείνωμεν τήν προσευχήν μας εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τῆς ἐνεστώσης ἀνάγκης καί προτρέπει τό χριστεπώνυμον πλήρωμα μέ σχολαστικότητα νά τηρεῖ τίς συστάσεις – ὁδηγίες τῶν ἀρμοδίων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν Ὑγείας καί νά παραμείνει σέ ψυχραιμία, νηφαλιότητα καί ἐπαγρύπνηση.

​Εἰδικότερα σέ ἐπίπεδο κεντρικῆς διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, σύμφωνα μέ τίς ληφθείσες ὁδηγίες πού ἔχουν δοθεῖ, ἀνακοινώνονται τά παρακάτω.

  • Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης θά λειτουργοῦν γιά τό κοινό καί μόνον γιά ἐξαιρετικῶς ἐπειγούσης φύσεως ἤ σπουδαιότητος ὑποθέσεις, καθημερινῶς κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες ἀπό 11ης πρωϊνῆς ἕως 12ης μεσημβρινῆς, συμφώνως μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
  • ​Τά Κοινωνικά Παντοπωλεῖα εἰς Σέρρας καί Νιγρίταν θά λειτουργοῦν ἐφεξῆς διά τό κοινόν μόνον ἑκάστην Τετάρτην τῆς ἑβδομάδος καί διά δύο ὥρας (10π.μ. – 12 μεσημβρινή).
  • ​Τό κεντρικόν διαμητροπολιτικόν Συσσίτιον τῶν Σερρῶν θά χορηγεῖ τό φαγητό ἐφεξῆς μόνον εἰς πακέτο καί εἰς ἐπαρκῆ ποσότητα διά τήν οἰκίαν τῶν σιτιζομένων ἀπό τῆς 11ης πρωινῆς ἕως 12ης μεσημβρινῆς.
  • ​Τά τηλέφωνα τῶν ὑπηρεσιῶν θά λειτουργοῦν κανονικῶς τίς ἐργάσιμες ἡμέρες ἀπό 8:30 π.μ. ἕως 13:30 μ.μ (Ἀριθμ. τηλ. 23210-68100, 68103).

Αναστολή δράσεων από την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

​Ἐπίσης ὑπενθυμίζεται ὅτι συνεχίζεται ἕως νεωτέρας ὁδηγίας ἡ ἀναστολή λειτουργίας τῶν δράσεων τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος, τῶν κατηχητικῶν συνάξεων, τῶν κύκλων συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Κειμηλιαρχείου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βιβλιοθήκης Μυριόβιβλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here