Μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης Δημιουργία Αθλητικών Υποδομών στην περιοχή της Σιγής

Μπορεί η περιοχή της Σιγής να αντιμετωπίζει εδώ και ένα χρόνο τα ζητήματα με τις πλημμύρες, τη νέα ασφαλτόστρωση και γενικότερα να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης αλλά όπως μαθαίνω σύντομα θα αποκτήσει νέες αθλητικές …υποδομές!

Συγκεκριμένα και μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του α΄ κύκλου υποβολής των αιτήσεων που αφορούσε την προμήθεια για την αναμόρφωση παιδικής χαράς για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και ενσωμάτωσης των προσφύγων και την προμήθεια εξοπλισμού, πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων ήρθε και η ολοκλήρωση της αίτησης του β’ κύκλου υποβολής των αιτήσεων που αφορούσε την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων γηπέδων καλαθοσφαίρισης μπάσκετ και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής εξωτερικού χώρου και πιο συγκεκριμένα την προμήθεια και εγκατάσταση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής.

Έτσι λοιπόν και μάλιστα με χρήματα από το Υπουργείο Μετανάστευσης με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 250 χιλιάδων ευρώ περίπου κρίνεται απαραίτητη η υποβολή πρότασης με τίτλο «Δημιουργία Αθλητικών Υποδομών στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών., προϋπολογισμού 248.884,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για χρηματοδότηση από τον Γ΄ κύκλο του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Η πρόταση που ετοίμασαν οι τεχνικές υπηρεσίες αφορούν δύο υποέργα:

Το μεν πρώτο υποέργο , με τίτλο δημιουργία δυο νέων υπαίθριων γηπέδωνκαλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835) συνολικού προϋπολογισμού 200.772,00 € αφορά την δημιουργία νέων χώρων υπαίθριας άθλησης, εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερρών και συγκεκριμένα σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σερρών (περιοχή Σιγής-Ο.Τ. 835) προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες αυξημένες ανάγκες σε αθλητικούς υπαίθριους χώρους.

Το δεύτερο υποέργο, με τίτλο προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)., προϋπολογισμού 48.112,00 € αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικού ακρυλικού τάπητα αγωνιστικού χώρου επί του ασφαλτοτάπητα, με την κατάλληλη διαγράμμιση του και αστικού εξοπλισμού (καθιστικά παγκάκια) σε κατάλληλες θέσεις πέριξ των παραπάνω γηπέδων, όπως φυσικά και των μπασκετών καλαθοσφαίρισης.

Όπως καταλαβαίνεται τόσο οι προσπάθειες των κατοίκων και ο αυτές του Δήμου Σερρών αρχίζουν να βρίσκουν …αντίκρυσμα!

Και ποιος θα περίμενε να αναβαθμιστεί η περιοχή της Σιγής, με χρήματα του Υπουργείου …Μετανάστευσης!