Κακώς απαλείφθηκαν τα Επιμελητήρια

Ο Χρήστος Μέγκλας για τους εν δυνάμει μετόχους των αναπτυξιακών οργανισμών

Με επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών θεωρεί ότι κακώς απαλείφθηκαν τα Επιμελητήρια από τους εν δυνάμει μετόχους των αναπτυξιακών οργανισμών

Αναλυτικά:

Στο άρθρο 2 του Νόμου 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α’11.03.2020), που ψηφίστηκε στις 05/03/2020, γίνεται λόγος για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που όπως αναφέρεται εκεί, είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού που λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Όσον αφορά τη μετοχική σύνθεση των οργανισμών αυτών, μας προκάλεσε έκπληξη ότι στο τελικό κείμενο του ψηφισθέντος Νόμου απαλείφθηκαν από τους εν δυνάμει μετόχους των αναπτυξιακών οργανισμών τα Επιμελητήρια και μέτοχοι μπορούν να είναι «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων.

Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων».

Τα Επιμελητήρια, ως γνήσιοι εκφραστές της επιχειρηματικής κοινότητας,  αποτελούν τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Αφουγκράζονται τις ανάγκες των μελών τους, αναλαμβάνουν συνεχώς νέες πρωτοβουλίες, συνεργάζονται με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, είναι ήδη μέτοχοι πολλών Αναπτυξιακών Οργανισμών, καταθέτουν τις προτάσεις τους και παρέχουν γνωμοδοτικές εισηγήσεις για την αποδοτικότερη και επωφελέστερη ανάπτυξη του τόπου τους, καθώς η ευδοκίμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με την πρόοδο σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.

Θεωρούμε, λοιπόν, αναγκαίο να συνεχίσουν να συμμετέχουν τα Επιμελητήρια, ως κύριοι μοχλοί ανάπτυξης, στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. 

Κύριοι Υπουργοί,

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αποκλεισμό των Επιμελητηρίων από την μετοχική σύνθεση των Αναπτυξιακών Οργανισμών

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αποκλεισμό των Επιμελητηρίων από την μετοχική σύνθεση των Αναπτυξιακών Οργανισμών και παρακαλούμε για την τροποποίηση του ανωτέρω Νόμου με την προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής των Επιμελητηρίων ως μετόχων. 

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here