Στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής: Καθαρισμός της τάφρου της Μαυροθάλασσας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, επέβλεψε τις εργασίες που εκτελούνται μήκους ενός χιλιομέτρου, για τον καθαρισμό της τάφρου της Μαυροθάλασσας έως την εκβολή του ποταμού Στρυμώνα.

Οι εργασίες θα συνεχισθούν και τις επόμενες ημέρες μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή τους, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και την διασφάλιση των καλλιεργειών και γενικότερα της περιουσίας των πολιτών.