Για την Συλλογή Χατζηλία Δύσκολες(;) οι ερωτήσεις Παπαφωτίου

Ευτυχώς για την ίδια ήταν εύστοχες οι παρατηρήσεις της κ. Παπαφωτίου όσο αφορά την ουσία και όχι τους κανονισμούς, προς την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ στην περίπτωση της Απόφασης για την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ της Συλλογής Χατζηλία

Αναφορικά λοιπόν με την πρόταση ένταξης της ΚΕΔΗΣ σε Πρόγραμμα με σκοπό την ψηφιοποίηση της Συλλογής Χατζηλία ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Σερρών εάν ΓΝΩΡΙΖΕ και εάν ΕΝΕΚΡΙΝΕ τις παρακάτω ενέργειες της Προέδρου της ΚΕΔΗΣ:

–1) Να φέρει στο ΔΣ της ΚΕΔΗΣ θέμα και να αποσπάσει Απόφαση με ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ τίτλο
–2) Να αλλάξει κατά βούληση και χωρίς ενημέρωση και έγκριση του ΔΣ την Απόφαση αυτή, κατά τίτλο και περιεχόμενο ΤΡΕΙΣ συνεχόμενες φορές, ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ την αρχική
–3) Να αναθέσει ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ σε Μελετητή (έναντι 15.000 ευρώ), σύνταξη μελέτης που είχε ΗΔΗ εκπονηθεί

Επίσης ρωτήθηκε η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ

–1) Βάσει ποιού νομικού εγγράφου ισχυρίζεται οτι η ΚΕΔΗΣ θα είναι ΚΑΤΟΧΟΣ του ψηφιακού υλικού και των πνευματικών δικαιωμάτων, μετά το πέρας του έργου?
–2) Τελικά υπέγραψε (όπως αναφέρει η αρχική απόφαση) ή όχι (όπως αλλάχθηκε στην τέταρτη ανάρτηση στην Διαύγεια) ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ- Προγραμματική Σύμβαση με τον Συλλέκτη?
–3) Το ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ κατατέθηκε ή όχι μαζί με την Πρόταση στο Πρόγραμμα?

Γ). Τέλος Ερωτώνται Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ:


–1) Με ποιόν νόμιμο τρόπο θα εκδοθούν τιμολόγια από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και
–2) Με ποιόν νόμιμο τρόπο θα πληρώσει αντ’ αυτών τον ΦΠΑ η ΚΕΔΗΣ όπως τους υποσχεθήκατε, προκειμένου οι Σύλλογοι να λάβουν οικονομική στήριξη (800 και 500 ευρώ έκαστος) στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πολιτιστικού Χάρτη;

Προφανώς η ίδια δεν γνωρίζει πως ο εκάστοτε δήμαρχος δεν μπορεί , και φυσικά δεν πρέπει, να λογοδοτεί για τις αποφάσεις της εκάστοτε προέδρου της ΚΕΔΗΣ, στην οποία άλλωστε είναι η ίδια η κ. Παπαφωτίου είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου!

Άρα τις ερωτήσεις έπρεπε και μπορούσε να τις απευθύνει στο Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ στο οποίο όμως … παρευρίσκεται.

Θα μου πεις και που να το ξέρει;

Ξανάκανε μέλος σε κανένα διοικητικό συμβούλιο;