Κώστας Μπούμπας: Να μην τοποθετούνται υδρόμετρα στα μικρά χωριά

Ο Κώστας Μπούμπας ζητά από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Εσωτερικών
Να μην τοποθετούνται υδρόμετρα στα μικρά χωριά

Με ερώτησή του προς Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών
o Κώστας Μπούμπας με θέμα την
«Ύδρευση – Άρδευση ορεινών περιοχών» ζητά να μην τοποθετούνται
υδρόμετρα από τους Δήμους σε παραμεθόρια ορεινά χωριά, κάτω των
πενήντα (50) κατοίκων, είτε να μην τοποθετούνται υδρόμετρα, είτε έστω να
υπάρχουν γενναίες εκπτώσεις στους λογαριασμούς των παροχών ύδρευσης

Κώστας Μπούμπας: Αναλυτικά η ερώτηση

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από διαμαρτυρίες κατοίκων ορεινών
παραμεθόριων περιοχών, ο Δήμος, εν προκειμένω, αποφάσισε να
τοποθετήσει υδρομετρητές σε τέσσερις (4) Αγροκτηνοτρόφους, σε χωριά
πληθυσμού είκοσι τεσσάρων (24) κατοίκων του Νομού Δράμας, εκ των
οποίων οι είκοσι είναι υπερήλικες.

Το ίδιο συμβαίνει και σε όμορους νομούς,
όπως αυτός των Σερρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το νερό στην άνω περιοχή
είναι άφθονο και η αναπλήρωση της δεξαμενής του χωριού γίνεται με φυσική
ροή από πηγή.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεσθε να δρομολογήσετε τις κατάλληλες οδηγίες προς τους Δήμους,
ώστε σε παραμεθόρια ορεινά χωριά, κάτω των πενήντα (50) κατοίκων, είτε να
μην τοποθετούνται υδρόμετρα,

είτε έστω να υπάρχουν γενναίες εκπτώσεις
στους λογαριασμούς των παροχών ύδρευσης, που εξυπηρετούν τους
ανωτέρω, προκειμένου να παραμένουν οι αυτόχθονες κάτοικοι στα χωριά
τους με την εμφανή υποστήριξη του ίδιου του κράτους και να φυλούν
Θερμοπύλες;

Δείτε επίσης