Δημιουργία κυκλικού κόμβου στις εγκαταστάσεις της Κρι Κρι

Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προχώρησε στην κατασκευή και λειτουργία κυκλικού κόμβου στον δημοτικό δρόμο έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία χρηματοδότησε την κατασκευή του κόμβου προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια τόσο των διερχόμενων οχημάτων και πεζών όσο και των εργαζόμενων της.

Το έργο σχεδιάστηκε από τον καθηγητή συγκοινωνιολογίας και ειδικό σύμβουλο σε ελέγχους οδικής ασφάλειας και σχεδιασμό οδικών έργων, κύριο Νικόλαο Ηλιού και έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Δήμου Σερρών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.  Η διαδικασία κυκλοφοριακής έγκρισης ολοκληρώθηκε με Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης. Με τη λειτουργία του κόμβου επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη σε περιβαλλοντικό, κυκλοφοριακό και αισθητικό επίπεδο, όπως μείωση ταχύτητας οχημάτων, πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.  

Η εταιρία Κρι Κρι θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον Δήμο Σερρών για τη συνεργασία.