Ζητά ο Θεόφιλος Λεονταρίδης την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών σε Πυροσβεστικό Σταθμό Α’ τάξης και των Πυροσβεστικων Κλιμακίων του Νoμού ζήτησε ο πρώην Υπουργός Θεόφιλος Λεονταριδης

Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών  σε Πυροσβεστικό Σταθμό Α’ τάξης και των Πυροσβεστικων Κλιμακίων του Νoμού , όπως επίσης και την χρηματοδότηση προγράμματος νέου κτιρίου σε υπάρχον οικόπεδο του Πυροσβεστικού Σώματος, ζήτησε ο πρώην Υπουργός Θεό φιλος Λεονταριδης στην ομιλία του στη Βουλή στο νομοσχέδιο » Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις.»

Συγκεκριμένα ζητά

  • την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών σε Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄ τάξης, με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρίτας να ανήκει διοικητικά σε αυτό και τη χρηματοδότηση προγράμματος νέου κτιρίου σε υπάρχον οικόπεδο του Πυροσβεστικού Σώματος,
  • την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σιδηροκάστρου σε Πυροσβεστικό Σταθμό Δ΄ Τάξης με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνω Ποροϊών υπό τη διοίκηση του
  • και την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ροδολίβους σε Πυροσβεστικό Σταθμό Δ΄ Τάξης με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέας Ζίχνης να ανήκει διοικητικά σε αυτό
  • Επίσης, την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου εθνικών οδών, στην Εγνατία οδό, στον κόμβο των Νέων Κερδυλίων.

Πιστεύω ότι εκτός από τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που επιτελούνται με το παρόν νομοσχέδιο, πρέπει να σκύψουμε και στα επιμέρους αυτά ζητήματα, επειδή όπως προανέφερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τους πολίτες από ενδεχόμενες καταστροφές από την κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές είπε στην Βουλή ο Θεόφιλος Λεονταρίδης και έχει δίκιο

Άλλωστε ο Θεόφιλος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με το σώμα της Πυροσβεστικής

Και δεν έχει άδικο!

Λεονταρίδης: Το νομοσχέδιο που προτείνεται προς ψήφιση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσπαθεί να θέσει σε στέρεες βάσεις ένα λεπτό και κρίσιμο πολιτικό θέμα που δεν είναι άλλο από την πολιτική προστασία.

Αυτή η ανάγκη προήλθε λόγω της κλιματικής αλλαγής και άλλων ανερχόμενων απειλών που πλήττουν όλες τις χώρες ανεξαιρέτως αλλά με μη ομοιόμορφο τρόπο. 

Αρκετές επιστημονικές μελέτες για την κλιματική αλλαγή δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της στις μεσογειακές χώρες θα είναι συγκριτικά πιο ισχυρές, με σοβαρές συνέπειες στην οικονομία, στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στα εισοδήματα, στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό, στον υδάτινο ορίζοντα, στην εξάπλωση ασθενειών, στην παραγωγικότητα, στα μεταναστευτικά κύματα, στη θνησιμότητα και σε άλλους τομείς. 

Πρόσφατο παράδειγμα των υφιστάμενων κλιματικών αλλαγών στην Ελλάδα συνιστούν οι πλημμύρες στη Δυτική Αττική το 2017 οι οποίες φανέρωσαν όχι μόνο το μέγεθος του προβλήματος αλλά κατέδειξαν συγχρόνως την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.

Μια άλλη περίπτωση κρατικής αδράνειας και μη συντονισμού των αρμόδιων αρχών συνιστούν οι πυρκαγιές στο μάτι και οι τραγικές συνέπειες με τα θύματα που θρηνήσαμε.

Ως εκ τούτου η δυνατότητα πρόβλεψης και καταστολής αυτών των κινδύνων που απειλούν ουσιωδώς την ανθρώπινη ζωή και περιουσία επιτάσσουν συντονισμένες κρατικές δράσεις.

Το μέχρι πρότινος σύστημα Πολιτικής Προστασίας αδυνατεί να προσφέρει επαρκείς λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση λόγω του απαρχαιωμένου του χαρακτήρα και των σημαντικών ελλείψεών του. 

Υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών το νομοσχέδιο ορίζει  τη θέσπιση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και διακρίνεται για τον ενιαίο χαρακτήρα και την κάθετη οργάνωσή του. 

Εντός του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατέχει εξέχοντα ρόλο και βελτιώνονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει έγκαιρα και αποτελεσματικά σε παντός είδους καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και απειλές. 

Παράλληλα, ορίζονται με σαφήνεια οι υποστηρικτικές και επιχειρησιακές δομές του Εθνικού Μηχανισμού καθώς επιχειρείται και η δομική αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε το τελευταίο να είναι πιο αποτελεσματικό στη λειτουργία του εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τον επιχειρησιακό του ρόλο στην άσκηση της πολιτικής προστασίας. 

Ενδεικτικά και μόνο να αναφέρουμε ότι η Πυροσβεστική Ακαδημία εντάσσεται πλέον στο οικοδόμημα της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων με αποτέλεσμα να αποκτά νομική προσωπικότητα και να μετατρέπεται έτσι σε φορέα δικαιωμάτων αξιοποίησης πόρων και συνεργασιών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα η σχολή πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ανωτατοποιείται. 

Οι σπουδαιότερες παρεμβάσεις για αλλαγές του παρόντος νομοσχεδίου στο σκέλος της πολιτικής προστασίας είναι οι εξής. 

Καθιερώνεται εθνικός σχεδιασμός πολιτικής προστασίας τριετούς διάρκειας που συντάσσεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Προσδιορίζονται, πρώτον, τα πλαίσια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών από τα οποία υποστηρίζεται επιχειρησιακά και λειτουργικά ο εθνικός μηχανισμός.

Δεύτερον, τα συντονιστικά όργανα Πολιτικής  Προστασίας.

Το υφιστάμενο συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας ως ανώτατο επιχειρησιακό όργανο και τα συνιστώμενα σε κάθε περιφέρεια περιφερειακά όργανα και σε κάθε δήμο τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα, αντίστοιχα.

Συνιστώνται δεκατρία περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών ο τρόπος και η διαδικασία στελέχωσης. 

Προβλέπεται η σύσταση στον Εθνικό Μηχανισμό εθνικής βάσης δεδομένων κινδύνων, απειλών και απωλειών, καταστροφών σε εθνικό επίπεδο. 

Εκπονείται και υλοποιείται ο γενικός σχεδιασμός αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών και λοιπές δράσεις. 

Επίσης, άλλες σημαντικές διατάξεις που εμφανίζονται στο παρόν νομοσχέδιο είναι ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη ως εθνικού μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης. 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναβαθμίζει, επίσης, την εθελοντική διάσταση της Πολιτικής Προστασίας.

Η ενεργοποίηση των εθελοντών κρίνεται κομβικής σημασίας θέμα στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης ενώ η συμμετοχή εθελοντών στην άσκηση της Πολιτικής Προστασίας μόνο προστιθέμενη αξία μπορεί να έχει. 

Δυστυχώς, η Ελλάδα αποτελούσε ουραγό και σε αυτό τον τομέα άσκησης δημόσιας πολιτικής.

Αποκτά εξέχουσα σημασία η εκπαίδευση των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας και παρέχεται από τη σχολή εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται σαφής κατηγοριοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες συνδρομής και υποστήριξης στους κρατικούς φορείς.

Ορίζεται σαφής διαδικασία και προϋποθέσεις κινητοποίησης και επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντών.

Εισάγονται ρυθμίσεις που παρέχουν δυνατότητα ενίσχυσης σε υλικά και μέσα εθελοντικών οργανώσεων.

Εν κατακλείδι, η συνολική αποτίμηση του νομοσχεδίου μόνο θετική θα μπορούσε να κριθεί ενώ η συνεισφορά του είναι τριπλή. 

Λεονταρίδης: Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμπράκτως θωρακίζει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά της ζωής

Πρώτον,  η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμπράκτως θωρακίζει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά της ζωής, της υγείας, της περιουσίας, της προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι παντός κινδύνου και ενδεχόμενης απειλής.

Αυτή η επιλογή είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της παρούσας κυβέρνησης, διότι συνδράμει παντοιοτρόπως στην ανάπτυξη και ευημερία των π Δεύτερον, επιχειρείται αποκέντρωση στη διαχείριση φυσικών και άλλων καταστροφών, με αιχμή του δόρατος τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των δήμων.

Και τρίτον, ενισχύεται το πνεύμα του εθελοντισμού στη χώρα μας, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας από τους ίδιους τους πολίτες, τους εθελοντές, για τους πολίτες. 

Τέλος, θέλω να κάνω μια επισήμανση για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, που αφορούν τη μη μετακίνηση τους, κύριε Υπουργέ, από την πόλη-έδρα που κατέχει, οργανική προσωποπαγή θέση, εκτός αν το επιθυμεί ο ίδιος. 

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ραγδαία αύξηση στη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών στο εθνικό επαρχιακό δίκτυο του νομού Σερρών την τελευταία δεκαετία, με τους δύο κύριους οδικούς άξονες της Εγνατίας οδού -κάθετος άξονας, που είναι πύλη με τα Βαλκάνια και η Εγνατία οδός στο νότιο τμήμα-, ο σημαντικός κόμβος μεταφοράς ενέργειας φυσικού αερίου -διέρχονται από το νομό όλοι οι αγωγοί εξ’ ανατολών-, ο μεγάλος δασικός όγκος, με τον τεράστιο χώρο ευθύνης λόγω αποστάσεων, καθιστούν την ανάγκη αναβάθμισης των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού.

Λεονταρίδης: Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και επιβάλλεται να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής να είναι αποτελεσματικές για την ασφάλεια του δασικού πλούτου και του πολίτη.

Προτείνουμε την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών σε Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄ τάξης, με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρίτας να ανήκει διοικητικά σε αυτό και τη χρηματοδότηση προγράμματος νέου κτιρίου σε υπάρχον οικόπεδο του Πυροσβεστικού Σώματος, την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σιδηροκάστρου σε Πυροσβεστικό Σταθμό Δ΄ Τάξης με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνω Ποροϊών υπό τη διοίκηση του και την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ροδολίβους σε Πυροσβεστικό Σταθμό Δ΄ Τάξης με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέας Ζίχνης να ανήκει διοικητικά σε αυτό.

Επίσης, την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου εθνικών οδών, στην Εγνατία οδό, στον κόμβο των Νέων Κερδυλίων.

Πιστεύω ότι εκτός από τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που επιτελούνται με το παρόν νομοσχέδιο, πρέπει να σκύψουμε και στα επιμέρους αυτά ζητήματα, επειδή όπως προανέφερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τους πολίτες από ενδεχόμενες καταστροφές από την κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here