Θεόφιλος Λεονταρίδης: Μέτρα διευκόλυνσης για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τα μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων τόνισε:

Με το σχέδιο νόμου «Μέτρα Διευκόλυνσης και Εκσυγχρονισμού της Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων» αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα που αφορούν την αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και διαιωνίζονται πολλές δεκαετίες. 

Δίνονται λύσεις που διευκολύνουν τους κτηνοτρόφους με γνώμονα την νομιμοποίηση των εγκαταστάσεών τους, κριτήρια την απλοποίηση, την επιτάχυνση, τη μείωση του κόστους αδειοδότησης και στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής, ζωικού κεφαλαίου. 

Ακούγοντας τους φορείς των κτηνοτρόφων συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία είναι θετική στην αντιμετώπιση, με το εν λόγω Ν-Σ, των διαχρονικών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία αδειοδότησης, ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καταθέτοντας όμως και τις παρατηρήσεις τους για το ιδιοκτησιακό, το χωροταξικό, και το κόστος αποκατάστασης των εγκαταστάσεων για να λειτουργήσει μια μονάδα με σύγχρονες μεθόδους.


Και όλα αυτά, σε μια περίοδο που ταυτόχρονα υπάρχει μια αυξητική τάση του κόστους παραγωγής λόγω αύξησης των εφοδίων, των ζωοτροφών, της ενέργειας, και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ στην αγορά ζωοτροφών η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης από το 2022, η επιδότηση της ενέργειας, που ανακουφίζουν τη προσωρινή αύξηση του κόστους ευελπιστώντας ότι θα έχει ημερομηνία λήξης.

Εδώ είμαστε όμως, βλέποντας την εξέλιξη του κόστους, να ξαναδούμε και να στηρίξουμε έτι περαιτέρω τη περίοδο αυτή τα αυξημένα έξοδα.  

Η συνεισφορά του παρόντος Ν-Σ στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας είναι σημαντική στο σκέλος της τακτοποίησης των εγκαταστάσεων που είναι στον αέρα, νοικοκυρεύονται και νομιμοποιούνται χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους. 

Ειδικά όσον αφορά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με πρόχειρα καταλύματα, τα οποία συνιστούν κατά προσέγγιση το πενήντα έως εξήντα τοις εκατό (50% – 60%) των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της χώρας, η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησής τους, θα επιτρέψει τη βιωσιμότητά τους και την έτι περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκολύνοντας τον εκσυγχρονισμό τους, και την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.

Για αυτές και τυχόν υφιστάμενα αυθαίρετα κτήρια, είτε πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β΄, είτε κατώτερης, δεν απαιτούνται πλέον αρχιτεκτονικά σχέδια, αλλά σκαριφήματα, δηλαδή απλούστερες μορφές σχεδίων, μειώνοντας έτσι το κόστος αδειοδότησής τους. Μέσω της απλοποίησης, επιτάχυνσης, και της παροχής κινήτρων και διευκολύνσεων, δίνεται η δυνατότητα ευκολότερης αδειοδότησης, τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε υπό ίδρυση κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Οι ιδιοκτήτες πρόχειρων καταλυμάτων, μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν πάνελ πολυουρεθάνης και άλλα οικονομικά υλικά, μειώνοντας σημαντικά το κόστος κατασκευής, το οποίο σε συνδυασμό με το μειωμένο κόστος αδειοδότησης, μειώνει το συνολικό κόστος παραγωγής. Μειώνεται επίσης η αχρείαστη γραφειοκρατία αφού δεν απαιτείται πλέον οικοδομική άδεια ή κάποιο άλλο έγγραφο που να την υποκαθιστά. Μέρος των δικαιολογητικών ίδρυσης εγκαταστάσεων κάτω των ορίων της κατηγορίας Β΄ καταργούνται, διευκολύνοντας έτσι περαιτέρω την αδειοδότηση.

Ειδική μέριμνα επίσης, έχει ληφθεί για τις εγκαταστάσεις σε ακριτικές περιοχές έτσι ώστε να επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης απόστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μέχρι και πενήντα τοις εκατό από τα οριζόμενα σημεία αναφοράς, εφόσον αυτές βρίσκονται σε απόσταση έως και δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας. 

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωικού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων, υπό προϋποθέσεις.

Επιπροσθέτως, γίνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των ελάχιστων αποστάσεων από επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες, που έρχονταν και εγκαθίστατο δίπλα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δημιουργώντας σειρά προβλημάτων.

Πολύ σημαντική επίσης, η πρόβλεψη για τις αυθαίρετες κτηνοτροφικές κατασκευές όπου πλέον χορηγείται αναστολή κατεδάφισης 9 μηνών, αντί των προβλεπόμενων 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών, αντί των προβλεπόμενων 30 ημερών, αν υπάρξει σχετικό αίτημα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών. 

Για πρώτη φορά προβλέπεται η συμπλήρωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, κρέατος, αβγών, ώστε να γίνει καθετοποίηση. Αυτή είναι μια πρόβλεψη που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στον αγροδιατροφικό τομέα γενικά.

Άλλες θετικές ρυθμίσεις αφορούν τις παρατάσεις προθεσμιών για τη χορήγηση από τον ΕΛΓΑ  στους δικαιούχους, μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης που δικαιούνται, από ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» και η παράταση για το χρόνο διεκπεραίωσης των αντίστοιχων αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων.

Οι κλάδοι της βοοτροφίας, της χοιροτροφίας και της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρας μας υστερούν σημαντικά. Ειδικά για τις Σέρρες, να τονίσω από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ενώ διαθέτουν το μεγαλύτερο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Κεντρική Μακεδονία, οι ανάγκες για την επιβίωσή τους είναι μεγάλες λόγω μιας σειράς προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τον διαρκή έλεγχο των εισαγωγών, του κόστους παραγωγής και των συναλλακτικών πρακτικών των εμπόρων.

Έχουμε επομένως χρέος να κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ανατάξουμε τους κλάδους αυτούς δεδομένου ότι οι ελλείψεις στην εγχώρια παραγωγή είναι σοβαρές και οι αντίστοιχες εισαγωγές είναι αθρόες.

Με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι μας ανά την επικράτεια να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις μονάδες τους και η ίδια η χώρα με την πραγματική στήριξη της κτηνοτροφίας, να ανακτήσει ένα μέρος της απολεσθείσας εδώ και χρόνια αυτάρκειας.