Παραμένει ανοικτό το κατάστημα των ΕΛΤΑ Κάτω Ποροΐων;

Ενώ το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη Νιγρίτα φαίνεται να πηγαίνει για κλείσιμο, την αντίθετη πορεία δείχνει να έχει το κατάστημα των ΕΛΤΑ Κάτω Ποροΐων

Προσλήψεις από τα ΕΛΤΑ Κάτω Ποροΐων

Πάντως δεν ξέρω στα σίγουρα αλλά έχω την αίσθηση πως θα παραμείνουν τα ΕΛΤΑ στα Πορόια, μιας και τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, ατόμων Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακή Λειτουργία των Κάτω Ποροΐων Σερρών και της Σαμοθράκης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης δηλαδή αρχίζει από 24.06.2021 και λήγει στις 03.07.2021.

Οπότε και λογικά…
Καθάρισε ο …Θεόφιλος!