Ο Μαλαματής Μπουντράκης προβλέπει για την ΔΕΑΥ Ηράκλειας Συνολική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ το 2020 υποχρεώθηκε, λόγω των όσων είχαμε κληρονομήσει από την ελλειμματική διαχείριση, του κίνδυνου της οικονομικής κατάρρευσης (χρεοκοπίας) της επιχείρησης και της αδυναμίας του Δήμου να απορροφήσει το χρέος, να προχωρήσει σε αναπροσαρμογές στην τιμολόγηση του νερού και στα ανταποδοτικά τέλη, επιβαρύνοντας τους πολίτες. 

Σήμερα όμως, συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η επιχορήγηση του Δήμου Ηράκλειας με το ποσό των 1.788.969,27 ευρώ για την αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της ΔΕΥΑ Ηράκλειας. 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις σημερινές επικρατούσες συνθήκες, το υψηλό ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζει η επιχείρηση από τις υπέρογκες ανατιμήσεις του ρεύματος και την μη απαλλαγή των ΔΕΥΑ από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, καθώς παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και προτάσσοντας τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, με τον πληθωρισμό να καλπάζει, πλήττοντας τα όποια εισοδήματα των συμπολιτών μας, επιβάλλεται η άμεση αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Ηράκλειας.

Βέβαια οφείλω να ενημερώσω την τοπική κοινωνία ότι ως Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, αναγνωρίζοντας την άδικη οικονομική επιβάρυνση που είχαμε επιβάλει στους πολίτες, τον Νοέμβριο του 2021, είχα ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο της επιχείρησης κ. Τζήκα, να συμπεριλάβει ως θέμα σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιχείρησης τη μείωση του τιμολογίου ύδρευσης και επαναφορά στην προηγούμενη τιμολόγηση, γιατί εξέλειπαν πλέον οι λόγοι της επιβληθείσας τότε αύξησης. 

Ο μόνος αρμόδιος να μας απαντήσει για ποιο λόγο δεν συζητήθηκε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, είναι ο κ. Τζήκας Δημήτριος.

Πότε άραγε θα εξοφληθούν τα διαπιστωμένα χρέη του Δήμου Ηράκλειας προς τη ΔΕΥΑΗ, που υπερβαίνουν τις 450.000 €; 

Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την είσπραξη των διαπιστωμένων χρεών του ασυνεπή Δήμου Ηράκλειας προς την επιχείρηση; 

Δυστυχώς, όλα επιβαρύνουν την ίδια τσέπη, αλλά οι επιπτώσεις από τη μη εξόφληση των χρεών του Δήμου είναι ολέθριες, αν τις εξετάσει κανείς μεσοπρόθεσμα για την Επιχείρηση.

Προκειμένου στο μέλλον να αποφύγουμε  μεγάλη αύξηση των τιμολογίων νερού, επιβάλλεται να σχεδιάσουμε έγκαιρα και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή επιλογή για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), μέσω της ΔΕΥΑΗ για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών αναγκών μας.

Δυστυχώς αναμένεται συνολική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. 

Σε συνέχεια της επιδότησης από την Κυβέρνηση, επιβάλλεται η μείωση του τιμολογίου ύδρευσης και η άμεση επαναφορά στην προηγούμενη τιμολόγηση ΔΕΥΑΗ ως το πρώτο μέτρο για την στήριξη της κοινωνίας του Δήμου Ηράκλειας. 

Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτό αποτέλεσε δέσμευση της σημερινής δημοτικής αρχής. 

Θεωρώ ότι βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιχορήγηση που λάβαμε και το ύψος αυτής μας υποχρεώνει να υλοποιήσουμε το αυτονόητο.  

Σε πρώτη φάση, άμεση επαναφορά στην προηγούμενη τιμολόγηση.

Αυτή ήταν η τοποθέτηση του ανεξάρτητου πλέον δημοτικού συμβούλου και πρωην αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΣ Μαλαματή Μπουντράκη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηράκλειας με αφορμή την μείωση του τιμολογίου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Για ποιο λόγο άραγε το θέμα δεν συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ;

Έλα μου ντε;