Ματάκος – Καφταντζή: Πετυχημένη η διοίκησή μας

Ολοκληρος ο απολογισμός και η αποχαιρετιστήρια Επιστολή της Απελθούσας Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών (ΓΝΣ)

Με επιστολή τους ο Διοικητής και η ΔΙοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών κάνουν το δικό τους απολογισμό και στέλνουν τα δικά τους χαιρετίσματα  στους εργαζόμενους του ΓΝΣ και τους πολίτες των Σερρών

Η επιστολή τους έχει ως εξης:

Με τη λήξη της θητείας μας αισθανόμαστε την υποχρέωση να επικοινωνήσουμε μαζί σας αλλά και με όλους τους πολίτες που είχαν ή θα έχουν στο μέλλον ανάγκη από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 

Η πρώτιστη φροντίδα της Διοίκησης ήταν η αξιοποίηση των πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

Στο Νοσοκομείο ο κύριος στόχος είναι ένας και μοναδικός ‘η παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας’.

Καλύτερες υπηρεσίες σημαίνει πρώτα από όλα να λειτουργεί το Νοσοκομείο με ασφάλεια, να υπάρχουν ιατροί με γνώση και εμπειρία στις δύσκολες περιπτώσεις που θα τους χρειαστεί ο πολίτης, επαρκής αριθμός νοσηλευτών, ικανοποιητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα στηρίξουν το έργο των ιατρών και νοσηλευτών, καλό επίπεδο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επαρκείς οικονομικοί πόροι ανάλογοι με τον όγκο και το είδος των υπηρεσιών που παρέχει το Νοσοκομείο. 

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου έχοντας υπόψη ότι το 2010 υπηρετούσαν στο νοσοκομείο ογδόντα έξι (86) μόνιμοι και οκτώ (8) επικουρικοί γιατροί οι οποίοι μειώθηκαν στους εβδομήντα εννέα (79) και τρεις (3) αντίστοιχα το 2015, οι ενέργειές μας επικεντρώθηκαν στο να κρατηθεί με όποιες δυνάμεις η ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου και εν συνεχεία να δούμε την ανάπτυξη και τη βελτίωση των λειτουργιών του.

Μέσα στη τριετία 2016-2019 οι μόνιμοι γιατροί ανήλθαν στους ογδόντα εννέα (89) και επειδή ο αριθμός αυτός δεν ήταν αρκετός για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου έγινε προσπάθεια από τη Διοίκηση να αυξηθεί ο αριθμός των επικουρικών ιατρών που υπηρετούν (με την απαραίτητη και ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού μισθοδοσίας) ώστε να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία κλινικών και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διαρκώς αυξανόμενες ροές ασθενών.

Συγκεκριμένα από τους τρεις (3) επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούσαν το 2015, ο αριθμός ανέβηκε στους είκοσι (20) με τελευταία καταγραφή τον Νοέμβριο του 2019 που αποχωρήσαμε.

Στο Νοσοκομείο προσλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2017, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ιατρός Ογκολόγος εξυπηρετώντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών χωρίς να χρειάζεται η συνεχής μετακίνησή τους στη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για το Νοσοκομείο Σερρών είχαν δοθεί με την προκήρυξη του Υπουργείου στις αρχές του 2019, εννέα (9) μόνιμοι γιατροί για την στελέχωση των Κλινικών και αποφασίστηκε να γίνουν προσλήψεις μόνιμου λοιπού προσωπικού (συνολικά 12 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων).

Οι διαδικασίες αυτές σταμάτησαν με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Υγείας και εφ΄ όσον συνεχιστούν θα αποτελέσουν ισχυρή βοήθεια στη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των 11.037.000€ του 2016 οι οικονομικοί πόροι αυξήθηκαν και έχουμε κλείσει το 2019 με 14.667.000€ με αποτέλεσμα περισσότερο υγειονομικό υλικό, φάρμακα και άλλο εξοπλισμό.

Έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται δράσεις που σχετίζονται με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 445.500€ και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 ύψους 245.000€.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ολοκληρώθηκε η προμήθεια πέντε (5) μηχανήματων αιμοκάθαρσης, ενός οφθαλμολογικού μικροσκόπιου, ενός μηχανήματος φακοθρηψίας, δύο (2) αναισθησιολογικών μηχανήματων, τεσσάρων (4) καπνογράφων και τριών (3) αναπνευστήρων, κ.α..

Μέσα στο 2020 θα ολοκληρωθεί επίσης η προμήθεια σετ λαπαροσκοπικών επεμβάσεων τελευταίας, τρισδιάστατης τεχνολογίας για τα Χειρουργεία (το υπάρχον χρονολογείται από το 1993) και ενός μηχανήματος Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (ΟCT) για την Οφθαλμολογική κλινική.

Τέλος, μέσω του συμβιβασμού του Ελληνικού Δημοσίου με την Siemens έχει χρηματοδοτηθεί η προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου (290.000€) για το ΓΝΣ που βρίσκεται στα τελικά στάδια του διαγωνισμού και αναμένεται να εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Έγινε σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων.

Το ΓΝΣ έχει πλέον όλα τα βασικά κομμάτια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Hospital Information System, HIS).

Το κύριο βάρος των προσπαθειών θα πρέπει να επικεντρωθεί πλέον στην 100% αξιοποίηση αυτών των εφαρμογών από το προσωπικό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η προμήθεια Σύστηματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, προκειμένου το ΓΝΣ να συμμορφωθεί και με το σχετικούς νόμους (4412/2016 και 4440/2016).

Αξιοσημείωτη για τα δεδομένα των περιορισμένων κονδυλίων είναι και η προσπάθεια που έγινε κατά τα έτη 2018 και 2019 για την αντικατάσταση περίπου 100 απαρχαιωμένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) που υπερέβαιναν την 10ετία με νέους και την αναβάθμιση περίπου 80 Η/Υ με επιπλέον μνήμη, που βοήθησε στο να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.

Το ΓΝΣ είναι επίσης το μοναδικό Νοσοκομείο στην 4η ΥΠΕ και από τα ελάχιστα πανελλαδικώς που προμηθεύτηκε μέσα στο 2018 και λειτουργεί με την συνεχή υποστήριξη του Ινστιτούτου της Πάτρας (ΙΝΒΙΤ) λογισμικό διαχείρισης Βιοϊατρικής τεχνολογίας με σημαντικά οφέλη στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της διαδικασίας αναφοράς και διαχείρισης βλαβών. 

Το ΓΝΣ ανταποκρινόμενο άμεσα στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για εναρμόνιση των Νοσοκομείων με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, πρωτοπόρησε τόσο στον ορισμό εσωτερικού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)(με ελάχιστα Νοσοκομεία να έχουν συμμορφωθεί στην παρούσα χρονική στιγμή) όσο και με την υπογραφή σύμβασης  με εξωτερικό συνεργάτη (εταιρεία) που επιβλέπει και καθοδηγεί τον φορέα σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και της Ομάδας για την Ποιότητα και Εκπαίδευση οργανωθήκαν για πρώτη φορά, μέσα στο 2018 και 2019, μαθήματα που απευθύνονταν σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου με θεματικές ενότητες που περιλάμβαναν ανάπτυξη δεξιοτήτων στην χρήση Η/Υ, θέματα συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων, ενημερώσεις για το νέο Κανονισμό Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, κ.α.

Η επιτυχία των σεμιναρίων κατά τον απολογισμό των πρώτων κύκλων είναι εμφανής με συνολικά 205 άτομα να έχουν παρακολουθήσει τις εκπαιδεύσεις ενώ το πρόγραμμα που εκπονήθηκε για το 2020 προβλέπει την επέκταση των μαθημάτων τόσο από άποψη γνωστικών αντικείμενων όσο και από άποψη συμμετεχόντων εισηγητών προβλέποντας την συμμετοχή ατόμων από άλλους φορείς.

Ακόμα, στα έργα που σχετίζονται έμμεσα με τις λειτουργίες του Νοσοκομείου είναι το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου ύψους 3.964.670€ το οποίο θα εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους για τη διάθεσή τους σε τομείς που υπάρχει ανάγκη όπως υλικά, φάρμακα, επικουρικό προσωπικό.

Η Διοίκηση πέτυχε σε επίπεδο Υπουργείου τη δέσμευσή του για την μεταφορά της Ψυχιατρικής κλινικής και την υποβολή πλήρους τεχνικού φακέλου για την υλοποίηση της μεταφοράς στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Το ίδιο συνέβη με το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Νιγρίτας για την λειτουργία μίας πτέρυγας 25 ατόμων.

Εξίσου σημαντικός στόχος για την Διοίκηση υπήρξε η δυνατότητα ισότιμης και εύκολης πρόσβασης  όλων των πολιτών στο Νοσοκομείο όταν έχουν ανάγκη περίθαλψης χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν να βρουν ένα “μέσο” για να το καταφέρουν.

Για τον στόχο αυτό δεν απαιτούνται οικονομικοί πόροι παρά μόνο σωστές διοικητικές πρακτικές και διαφάνεια. 

Η Διοίκηση μας εφάρμοσε έγκαιρα και με επιτυχία και παρά το πλήθος των εσωτερικών αντιστάσεων, την απόφαση του Υπουργείου για τη ᾽Λίστα Χειρουργείου᾽ ώστε η πρόσβαση των πολιτών για χειρουργικές επεμβάσεις να κατηγοριοποιούνται ως συνάρτηση της σοβαρότητας της κατάστασής του και όχι των γνωριμιών με γιατρούς και πολιτικούς. 

Με την ίδια επιμονή εφάρμοσε και οργάνωσε το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο οποίο μπορεί να προσφεύγει ο πολίτης κάθε φορά που θεωρεί ότι δεν προστατεύονται τα δικαιώματά του ως ασθενής.

Άραγε υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να γίνουν όσα έγιναν; 

Θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες ομάδες. Στην στήριξη από το Υπουργείο Υγείας και την 4η ΥΠΕ, την συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου και τις οργανωτικές, ηγετικές και διοικητικές ικανότητες της Διοίκησης. 

Η στήριξη του Υπουργείου ήταν φανερή και δεδομένη πριν ακόμα αναλάβουμε την ευθύνη της διοίκησης και εκδηλώθηκε σε όλο το χρονικό διάστημα.

Το ανθρώπινο  δυναμικό του Νοσοκομείου ανταποκρίθηκε με αυταπάρνηση ειδικά στα Τμήματα όπου δεν υπήρχαν ειδικευόμενοι γιατροί και το φορτίο που τους αναλογούσε ήταν δυσανάλογα μεγάλο.

Το ίδιο και ίσως ακόμα περισσότερο με την Νοσηλευτική Υπηρεσία αλλά και τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Πως όμως μπορεί αυτό να συμβεί όταν δεν υπάρχει καμία ουσιαστική υποκίνηση από τη μεριά της πολιτείας;

Εδώ ερχόμαστε στη διοικητική ικανότητα της Διοίκησης. Όταν δεν υπάρχουν τρόποι για υποκίνηση με υλικούς πόρους, όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα,  τότε η υποκίνηση στο δημόσιο τομέα μπορεί να βασιστεί μόνο σε αξιακά κίνητρα.

Πιστεύουμε πως το σημαντικότερο στοιχείο της συνεισφοράς μας ήταν η καθιέρωση κανόνων λειτουργίας με διαφάνεια,  ισονομία και δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους και η ανάδειξη σε θέσεις ευθύνης ατόμων που διακρίθηκαν για την εργατικότητα και τις γνώσεις τους καθώς και την εν γένει συμπεριφοράς τους και την συνεργασίας τους με ασθενείς, συναδέλφους, προϊστάμενους και υφισταμένους.

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που καθιερώσαμε είναι η θεσμική – τακτική λειτουργία όλων των οργάνων και η συλλογική – ομαδική λειτουργία ακόμα και εκεί που δεν προβλεπόταν ή φαινόταν να μην είναι απαραίτητο.

Κανένα άλλο κριτήριο δεν υπήρχε στις αποφάσεις μας και αυτό πιστεύουμε ότι είναι διάχυτο σε όλο το Νοσοκομείο αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Με αυτήν τη λογική έγιναν οι τοποθετήσεις νέων προϊστάμενων στη Διοικητική και Νοσηλευτική Υπηρεσία και εφαρμόστηκαν οι ενδοϋπηρεσιακές μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού με μοριοδότηση των Τμημάτων ανάλογα με τη βαρύτητά τους κάνοντας την αρχή στην ισότιμη αντιμετώπισή τους.

Ίσως να διερωτηθεί ο πολίτης γιατί να τον ενδιαφέρει ο τρόπος χειρισμού των εργαζομένων από τη μεριά της Διοίκησης;

Τον ενδιαφέρει ή θα πρέπει να τον ενδιαφέρει γιατί όταν ο εργαζόμενος δεν έχει εμπιστοσύνη στην Διοίκηση για τις αποφάσεις της και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί, ακόμα περισσότερο όταν θεωρεί ότι αυτές είναι άδικες, όταν αισθάνεται ότι δεν ερωτάται και δεν συμμετέχει σ’ αυτές και είναι ένα απλό εκτελεστικό όργανο, που δεν αξιολογεί και δεν αξιολογείται, σε τελική ανάλυση δεν αναπτύσσει τις ικανότητές του, τότε ο εργαζόμενος αυτός δεν παίρνει την ευθύνη και δεν μπορεί να προσφέρει αυτό που πραγματικά μπορεί.

Αυτός που τελικά βγαίνει χαμένος από αυτό είναι ο πολίτης ο οποίος ταλαιπωρείται από “απρόσωπους”, ανεύθυνους υπαλλήλους.

Οι αλλαγές αυτές στις συμπεριφορές που επιδιώξαμε δεν δίνουν άμεσα και φανερά αποτελέσματα όμως παράγουν ένα διαρκές αποτέλεσμα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν για πάντα στις λειτουργίες του Νοσοκομείου.

 Να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους που πίστεψαν στο όραμά μας για ένα καλύτερο Νοσοκομείο και στάθηκαν δίπλα μας στις προσπάθειες που κάναμε.

Αποδείξαμε ότι όταν υπάρχουν σωστές συνεργασίες με κοινούς στόχους και χωρίς κρυφές ατζέντες, οι στόχοι γίνονται πραγματικότητα. 

Να ευχαριστήσουμε επίσης όλους τους φορείς που η λειτουργία τους σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις λειτουργίες του Νοσοκομείου για την γόνιμη συνεργασία που είχαμε μαζί τους.

Οι παρατηρήσεις τους, τα δημοσιεύματα, τα αιτήματά τους βοήθησαν στην καλύτερη επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων.

Με αυτές τις σκέψεις αποχωρούμε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ικανοποιημένοι για όσα κάναμε.

Οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και κυρίως ο χρόνος είναι ο καλύτερος κριτής του έργου μας, εμείς από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι  πήγαμε ένα βήμα παραπέρα τη λειτουργία του Νοσοκομείου και κυρίως κάναμε αυτό το βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Επειδή σε όλες τις δράσεις πάντα θα υπάρχουν εκκρεμότητες, στην Διοίκηση που μας διαδέχεται υποσχόμαστε να βοηθήσουμε με ότι τρόπο εκτιμούν ότι είναι πρόσφορο και μ’ αυτή την υπόσχεση να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here