Μαξίμειο Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο Σχολῆ Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος»: Τά μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση

Ἀπό τό Μαξίμειο Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀνακοινώνεται ὅτι μέ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου του πού ἐλήφθη,

μέ αἰσθημα ὑψηλῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας γιά τήν διαφύλαξη τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας,

ἀλλά καί ἰσχυρᾶς ἐπιθυμίας γιά τήν συνέχιση τῆς ὑψηλῆς πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς του ἀποστολῆς στήν Σερραϊκή κοινωνία,

τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος» καθώς ἐπίσης καί τά μαθήματα α) ἐκμάθησης μουσικῶν ὀργάνων

καί β) τῆς χορωδίας «Μελωδικές Διαδρομές» – «Ἀγγέλων Φωνές» τοῦ Συλλόγου «Παιδική Ὀρχήστρα-Χορωδία» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

πραγματοποιοῦνται με τηλεκπαίδευση ἀπό τίς ἀρχές τοῦ μηνός Μαρτίου 2021.