Κώστας Μελίτος: Πάλι εκτός η Αμφίπολη- Η Δημοτική αρχή προτίμησε τις προμήθειας από τα έργα

Στις 11/01/2022 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Σ.Πέτσας με απόφασή του εντάσσει επιπλέον μία ομάδα έργων (που είχαν υποβληθεί αντίστοιχες προτάσεις ΕΡΓΩΝ το  2021), ύψους 340 ΕΚ ΕΥΡΩ).

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ είναι εκτός και της τελευταίας απόφασης με τεράστιες απώλειες για το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Υπάρχει δυνατότητα ένταξης έργων μέχρι 6 Εκατομμύρια ΕΥΡΩ).

Εμείς από την πλευρά μας επισημάναμε τον κίνδυνο  στην απόφαση προτεραιοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων του Δήμου, στην 142/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπου εκπροσωπώντας την παράταξη μου ψήφισα ΟΧΙ (από τις ελάχιστες φορές), για τον εξής σημαντικό λόγο:

Στις προτάσεις που υποβλήθηκαν, κατά την άποψη μας δεν πρέπει να έχουν προτεραιότητα οι ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , αλλά τα ΕΡΓΑ. 

Η υποβολή του μοναδικού έργου της μελέτης αποχετευτικών δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Πρώτης και Κορμίστας ήταν στην τελευταία προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής , σύμφωνα πάντα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (142/2021). 

Το έργο που έπρεπε να υποβληθεί και να αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο μας είναι η αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης «ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ» καθώς επίσης και όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του. 

Ένα δίκτυο που υδροδοτεί το 80% του Δήμου, μήκους 42,00 Κm, έχει κατασκευασθεί πριν από σαράντα πέντε έτη περίπου και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. 

Κατά την διάρκεια της θητείας μας, το εν λόγω δίκτυο και όλες οι γεωτρήσεις του Δήμου νομιμοποιήθηκαν και έλαβαν άδεια χρήσης Νερού από την Διεύθυνση Υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας με το έγγραφο 53936/18 στις 27/03/2019. 

Το συνολικό κόστος του έργου δεν ξεπερνούσε τα 4,5 εκατομ Ευρώ. 

Αντιθέτως η Δημοτική αρχή υπέβαλλε σχεδόν ολοκληρωτικά προτάσεις όχι ΕΡΓΩΝ,  αλλά ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , επομένως ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη (για όσους έχουν στενή σχέση με το αντικείμενο). 

Γι αυτό λοιπόν διαφωνήσαμε με την προτεραιότητα των προτάσεων και επιμένουμε πως η αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης «Γαλάζια νερά» πρέπει να βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα. 

Ειδικά με την ευνοϊκή πολιτική συγκυρία που υπάρχει μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. 

Εύχομαι στο Άμεσο Μέλλον να καταφέρουμε , έστω και από αυτές τις προτάσεις που υποβλήθηκαν ,να ενταχθεί ένα μεγάλο μέρος τους

Αυτά γράφει ο πρώην Δήμαρχος Αμφίπολης Κώστας Μελίτος, για τις προσπάθειες της σημερινής αρχής για εντάξεις έργων από το δήμο Αμφίπολης

Και ζητά να γίνει πράξη εντάξεις έργων και όχι προμήθειες…

Μα κ. Μελίτο τα έργα δεν γίνονται με λόγια και υποσχέσεις

Θέλουν δουλειά και μελέτες!

Οπότε ο Φραστανλής προτίμησε τις … προμήθειες!

Κάτι θα ξέρει παραπάνω…