Κωνσταντίνος Μελίτος: Ο Φραστανλής χρέωσε με 620.000 ευρώ το Δήμο Αμφίπολης!

Ο Δήμος καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίπολης οικονομικού έτους 2022, το οποίο ανακεφαλαιωτικά εμφανίζεται ως εξής:

Ο κ.Μελίτος Κωνσταντίνος μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίζει «ΟΧΙ» με την παρατήρηση: «Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, (έγγραφο 1216/21/02/2022 και αντίγραφο της κατάστασης του πολλαπλού λογαριασμού της ΔΕΗ) συμπεραίνουμε τα εξής: 

Η συνολική οφειλή προς την ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2019 ήταν σχεδόν μηδενική. Στις 31/12/2021 η οφειλή ανέρχεται:255.654,92+162.070,00+360,00=418.074,092€ 2). Η συνολική οφειλή προς τον ΦΟΔΣΑ την 30/08/2014 ήταν περίπου 200.000,00€ και την 30/08/2019 :214.000,00€ την 31/12/2021:402.743,72€ (αυξήθηκε περίπου 200.000,00€)

Συνεπώς οι οφειλές του Δήμου σε 2.5 χρόνια αυξήθηκαν κατά 620.000,00€, με συνεχιζόμενη ανοδική τάση, μιας και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών. Επίσης υπάρχει δυνατότητα το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους να αναπροσαρμόζονται οι κωδικοί και να εξοφλούνται ανελαστικές δαπάνες, πράξη που δεν έγινε τον προηγούμενο έτος. Με αυτήν την κατάσταση που συμβαίνει στα οικονομικά του Δήμου δεν μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο προϋπολογισμού του 2022. Στο Δημοτικό συμβούλιο θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας η οποία θα έχει και την έγκριση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.» 

Ο κ.Πετρίδης Πέτρος μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίζει «ΝΑΙ» στις ανελαστικές δαπάνες, στα συνεχιζόμενα έργα και τις χρηματοδοτήσεις. Σε όλα τα υπόλοιπα ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ». 

Με δυό λόγια ο Δήμος μέσα σε δύο χρόνια έφτασε να χρωστάει 600 χιλιάρικα!

Και όπως πάει το πράγμα στην τετραετία να ξεπεράσει το εκατομμύριο!

Σε ένα δήμο με μηδενικά έσοδα….

Και ο δήμαρχος συνεχίζει τις προσλήψεις ειδικών συμβούλων, αλλά και προσλήψεις λόγω covid…