Ξεκίνημα για την Μηδική Σερρών: Στο πλαίσιο της Συμβολαιακής Γεωργίας για τους Σερραίους αγρότες

Η Μηδική Σερρών Α.Ε. είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο αφύγρανσης μηδικής στην Ελλάδα, με δυνατότητα παραγωγής άνω των 27.000 τόνων προϊόντος ανά έτος από την καλλιέργεια 20.000 στρεμμάτων.

Η καλλιέργεια της μηδικής γίνεται σε μία ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου αφύγρανσης, από έμπειρους παραγωγούς του κάμπου των Σερρών,στο πλαίσιο της Συμβολαιακής Γεωργίας και με την καθοδήγηση επιστημονικού προσωπικού της εταιρίας.

Οι εργασίες κοπής, μεταφοράς και αφύγρανσης της μηδικής γίνονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία, χωρίς να εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες,δίνοντας περιθώριο στον παραγωγό να επικεντρωθεί στο κομμάτι της καλλιέργειας.

Επιπλέον, οι συνεργαζόμενοι αγρότες έχουν εγγυημένες τιμές, γνωστές από την αρχή του έτους, και άμεσες πληρωμές.

Η καινοτομία στην αφύγρανση

Η αφύγρανση πραγματοποιείται στο υπερσύγχρονο ξηραντήριο, ακολουθώντας μια καινοτόμα διαδικασία που μεγιστοποιεί τη θρεπτική αξία της μηδικής, εξοικονομώντας πόρους και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Η θερμική ενέργεια που απαιτείται, προέρχεται από τη ΘΕΡΜΗ-ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ, σε μορφή ζεστού νερού, φιλική προς το περιβάλλον.

Η αφύγρανση της μηδικής πραγματοποιείται εντός 45’ σε ταινιόδρομο ξήρανσης 165 μέτρων,σε ήπιες συνθήκες αφυδάτωσης-έως 90oC- που προστατεύουν το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων της μηδικής και εξασφαλίζουν την παραγωγή ποιοτικής τυποποιημένης ζωοτροφής, υψηλής διατροφικής αξίας.

Το τελικό προϊόν διαμορφώνεται σε παραλληλόγραμμα δέματα υψηλής συμπίεσης 500kg που διευκολύνουν την αποθήκευση και μεταφορά.

Η Μηδική Σερρών Α.Ε. προσδίδειπροστιθέμενη αξία στο αγροτικό εισόδημα στον Νομό Σερρών, δημιουργεί θέσεις εργασίας,ενώ ταυτόχρονα παράγει αγροτικά προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ
Για τους συμβεβλημένους παραγωγούς των Σερρών:

• Εξασφάλιση εγγυημένου εισοδήματος, με προκαθορισμένες τιμές για την εκάστοτε καλλιεργητική περίοδο, μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας.
• Έγκαιρη πληρωμή.
• Κοπή και μεταφορά της πρώτης ύλης από την εταιρία χωρίς έγνοια για τον παραγωγό.
• Συλλογή της μηδικής χωρίς εξάρτηση από κλιματικούς παράγοντες.
• Μείωση των απωλειών πρώτης ύλης,σε σχέση με την παραδοσιακή ξήρανση στον αγρό, που συνεπάγεται και μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση.
• Επιστημονική στήριξη των παραγωγών με στόχο την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της καλλιέργειας και κατά συνέπεια την αύξηση της κερδοφορίας.
• Δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού για τους παραγωγούς, με ελαχιστοποίηση του οικονομικού κινδύνου.
Για την τοπική κοινωνία των Σερρών:
• Παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα της περιοχής χωρίς εξάρτηση από κοινοτικές ενισχύσεις.
• Στήριξη της απασχόλησης με τις θέσεις εργασίας – μόνιμου και εποχικού προσωπικού – που δημιουργούνται άμεσα ή προκύπτουν έμμεσα.
• Ενίσχυση της κτηνοτροφίας της περιοχής με ένα νέο βελτιωμένο προϊόν, υψηλής θρεπτικής αξίας, σε ανταγωνιστικές τιμές.
• Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μέσω της αξιοποίησης της θερμικής ενέργειας από το δίκτυο της ΘΕΡΜΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.
• Επένδυση βασισμένη στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.