Η Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης παίρνει τα δικά της μέτρα

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Κύπρου 10) θά λειτουργοῦν γιά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν εἴτε διά τῆς ἡλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας (email) εἴτε μέ τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν (23210 68100, 68103) καθημερινῶς ἀπό 10ης π.μ. ἕως 12ης μεσημβρινῆς

Μέ ὑψηλό αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἀγάπης η τοπική μας Ἐκκλησία, στό πλαίσιο τῆς ἀξιοχρέου ποιμαντικῆς Της μερίμνης, μέ ἀφορμή τήν ὑφισταμένη κατάσταση στήν περιοχήν μας, ἕνεκα τῆς ὁποίας ὁ Νομός Σερρῶν εὐρίσκεται πλέον στό τέταρτο ἐπίπεδο (κόκκινη σήμανσις) ἐξ αἰτίας τῆς, ὡς ὑποστηρίζεται ὑπό τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν ἀρχῶν, εὐρείας διασπορᾶς τῶν κρουσμάτων τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-ς19, ἀνακοινώνει ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Κύπρου 10) θά λειτουργοῦν ἐφεξῆς καί ἕως νεωτέρας γιά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν εἴτε διά τῆς ἡλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας (email) εἴτε μέ τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν (23210 68100, 68103) καθημερινῶς ἀπό 10ης π.μ. ἕως 12ης μεσημβρινῆς.

Ἀναστέλλεται ἐπίσης ἕως νεωτέρας ἡ λειτουργία τῶν πολιτιστικῶν, νεανικῶν καί κατηχητικῶν δράσεων.

Ὡσαύτως, το Κοινωνικόν Παντοπωλείον «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ» στίς Σέρρες καί τήν Νιγρίτα θά λειτουργεῖ ἐφεξῆς καί ἕως νεωτέρας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή ἀπό 10ης πρωϊνῆς ἕως 12ης μεσημβρινῆς, ἐνῶ τό Κεντρικόν Μητροπολιτικόν Συσσίτιον «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ» θά λειτουργεῖ καθημερινῶς γιά τήν προσφορά γεύματος στούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς, τηρουμένων πάντοτε ὅλων τῶν προβλεπομένων κανόνων ὑγειονομικῆς προστασίας.

Ἡ Ἐκκλησία μέ ὑψηλό αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἀγάπης καλεῖ ὅλους μας νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά ἐντείνωμεν πρωτίστως πρός τόν φιλάνθρωπο Κύριο τίς προσευχές μας πρός ταχεία καί δίχα πολύ σοβαρῶν συνεπειῶν ὑπέρβαση τῆς ἐνεστώσης ἀνάγκης καί παραλλήλως μέ προσοχή καί σύνεση νά ἐφαρμόζουμε ὅλα τά ὐγειονομικά μέτρα γιά τήν διαφύλαξη τοῦ θεοδωρήτου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας γιά ὅλο τό κοινωνικό σύνολο. 

Διαβάστε επίσης για το σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Π.Ε. Σερρών: