Η Ν.Ε ΠΑΣΟΚ για την Απελευθέρωση των Σερρών

«Ο ελευθερωτής Στρατός εύρε την πόλιν ερείπια. Οι πεινώντες και γυμνοί Σερραίοι δακρύοντες και ενθουσιώντες υπεδέχοντο τον ελευθερωτήν Στρατόν, φωνάζοντες «ας καήκαμε», «Ζήτω το Έθνος».

Τοιουτοτρόπως απεκτήσαμεν την ελευθερίαν διά μεγίστων θυσιών και πολλών αιμάτων, έχοντες πάντοτε την παρηγορίαν ότι αι φλόγες των Σερρών εφώτισαν τα προς Ανατολάς προελαύνοντα νικηφόρα Ελληνικά Στρατεύματα».

 Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης μας και τιμούμε όλους όσους αγωνίστηκαν για να διώξουν τους κατακτητές, όσους έδωσαν ακόμα και το αίμα τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Τιμούμε αυτούς που πάλεψαν για να ξαναφτιάξουν τις Σέρρες από την αρχή, να αναστυλώσουν την πόλη μέσα από τα ερείπια της. Στη μνήμη όλων αυτών αλλά και στις νεότερες γενιές που έρχονται οφείλουμε κι εμείς να εργαστούμε για μια πόλη ζωντανή, φιλική, δημιουργική, με προοπτικές, που θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της και θα κρατά στον τόπο τους τα παιδιά της.

Χρόνια πολλά Σέρρες !! Χρόνια πολλά σε όλες τις Σερραίες και τους Σερραίους !!