Αξιώνουν από την νέα ΚΑΠ οι Έλληνες αγρότες: Σύγκλιση & αναδιανομή – Τι έδειξε η έρευνα

Την καταβολή ενός ενιαίου ποσού πληρωµής ανά οµοειδείς κατηγορίες
καλλιέργειας και εκτροφής για όλους τους παραγωγούς,
επέλεξε ως το προτιµότερο
σύστηµα άµεσων ενισχύσεων το 70% των Ελλήνων αγροτών, σε επίσηµη έρευνα για τους αγρότες
που διεξήχθη στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ στη χώρα µας.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο µε
τίτλο «Θέσεις, απόψεις και προτάσεις του αγροτικού κόσµου για τη νέα ΚΑΠ και το
µέλλον των αγροτικών περιοχών»
μειώθηκε την τελευταία πενταετία το αγροτικό
εισόδηµα, ενώ τα πράγματα δυσκολεύουν για τους αγρότες αν κοπούν οι επιδοτήσεις.

Χωρίς επιδοτήσεις
Τελειώνει η αγροτική δραστηριότητα

Μειώθηκε και το αγροτικό εισόδηµα σε σχέση µε πέντε χρόνια πριν, και η
µεγαλύτερη δυσκολία της παραγωγικής δραστηριότητας είναι οι χαµηλές τιµές
πώλησης των αγροτικών προϊόντων.

Ενώ στο ερώτηµα της έρευνας για το αν θα συνέχιζαν οι συµµετέχοντες τη γεωργική
/ κτηνοτροφική δραστηριότητα σε περίπτωση που δεν υπήρχαν επιδοτήσεις, το
49,6% απαντά πως σίγουρα και µάλλον σίγουρα θα συνέχιζε, έναντι 49,4% που θα
διέκοπτε.

Μάλιστα 3 στους 4 δήλωσαν αδικηµένοι από τον τρόπο που λειτουργεί το σηµερινό
σύστηµα πληρωµών (εξαίρεση κυρίως οι 65άρηδες και άνω), µε µόλις ένα 7,5% να
θέλει να διατηρηθεί η σηµερινή κατάσταση.

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά προγράµµατα, σε απόλυτη προτεραιότητα τέθηκε η
προσέλκυση νέων αγροτών, καθώς παρά τις όποιες οικονοµικές δυσκολίες, το
32,8% των νεότερων παραγωγών δηλώνει πως ανανεώνει τον εξοπλισµό του
ετησίως, όταν ένας στους πέντε Έλληνες αγρότες (21,8%) εµφανίζεται να µην
επενδύει ποτέ σε µηχανολογικό εξοπλισµό.

Πρόκειται κυρίως για παραγωγούς άνω των 65 ετών µε χαµηλά εισοδήµατα που
απασχολούνται κατά βάση στη ζωική παραγωγή, γεγονός που για άλλη µία φορά
επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα υποστήριξης ενός πριµ εξόδου για όσους
βρίσκονται κοντά στη «δύση» της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Κι αυτό, την ώρα που µόλις ένα 5,2% των άνω των 65 σχεδιάζει να νοικιάσει τη
γεωργική του εκµετάλλευση, ενώ µόνο το (3%) σκέφτεται να την πουλήσει.

Η έρευνα µε τίτλο «Θέσεις, απόψεις και προτάσεις του αγροτικού κόσµου για τη
νέα ΚΑΠ και το µέλλον των αγροτικών περιοχών» που πραγµατοποιήθηκε από το
Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο, φιλοξενεί παράλληλα και ενδιαφέρουσες πτυχές σχετικά
µε το αγροτικό εισόδηµα.

Το 67,4% απάντησε πως το αγροτικό του εισόδηµα έχει µειωθεί σε σχέση µε πέντε
χρόνια πριν, και ως µεγαλύτερη δυσκολία της παραγωγικής δραστηριότητας
αναφέρεται σε ποσοστό 83,4% οι χαµηλές τιµές πώλησης των αγροτικών
προϊόντων.

Στο ερώτηµα για το αν θα συνέχιζαν οι συµµετέχοντες τη γεωργική /
κτηνοτροφική δραστηριότητα σε περίπτωση που δεν υπήρχαν επιδοτήσεις, το 49,6% απαντά πως σίγουρα και µάλλον σίγουρα θα συνέχιζε, έναντι 49,4% που θα
διέκοπτε.

Χωρίς επιδοτήσεις οι μισοί αγρότες θα εγκατέλειπαν

Αξιοποίηση των εργαλείων αναδιανομής στις άμεσες ενισχύσεις και πιο αποδοτικά
προγράμματα Βιολογικών και Νέων Αγροτών ζητάνε οι Έλληνες αγρότες από τη νέα ΚΑΠ,
μια
σαφή εντολή προς την πολιτική ηγεσία να αξιοποιήσει στο µέγιστο βαθµό τα
εργαλεία σύγκλισης και αναδιανεµητικών πληρωµών που έχει στη διάθεσή της

Συγκεκριµένα στην ενότητα που διερεύνησε το «κοµβικό ζήτηµα», όπως
αναφέρεται, των άµεσων ενισχύσεων προκύπτει η σε µεγάλο βαθµό πεποίθηση του
αγροτικού πληθυσµού για το µη δίκαιο τρόπο καταβολής τους.

Συγκεκριµένα τρεις στους τέσσερις ερωτώµενους, ποσοστό 75,1% θεωρεί άδικο τον
τρόπο καταβολής των ενισχύσεων έναντι 19,5% που πιστεύει ότι ο τρόπος που
µοιράζονται αυτές είναι δίκαιος.

Στο καινούργιο ΠΑΑ

Ζητείται προτεραιότητα σε νέους αγρότες και βιολογική γεωργία
Στήριξη της βιολογικής γεωργίας και των νέων αγροτών είναι τα βασικά
προγράµµατα που θέλουν να δουν ενισχυµένα και µε περισσότερα κονδύλια στη
νέα ΚΑΠ οι Έλληνες παραγωγοί.

Μάλιστα, το 36,5% είναι διατεθειµένο να περάσει από τη συµβατική στην βιολογική
γεωργία έναντι 49,1% που δεν έχει κάποια τέτοια πρόθεση.

Το 10,2% των ερωτηθέντων έχει κάνει ήδη αυτό το βήµα, ενώ στην αλλαγή αυτή
αντιδρούν κυρίως οι µεγαλύτεροι σε ηλικία παραγωγοί, σε αντίθεση µε τους
νεότερους που σε ποσοστό 13,9% καλλιεργεί ήδη βιολογικά, ενώ το 43,5% το
σκέφτεται σοβαρά.

Μόλις ένα 3% πουλάει τη γη μετά τη συνταξιοδότηση

Η γεωργική εκµετάλλευση είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που οι Έλληνες αγρότες
δύσκολα αποχωρίζονται
, αφού µε τη συνταξιοδότησή τους το 34,4% θα τη
µεταβιβάσει στα παιδιά του, ενώ το 26,4% δηλώνει πρόθυµο να συνεχίσει την
καλλιέργεια και µετά τη συνταξιοδότησή του, σύµφωνα µε την έρευνα.

Αξίζει να
σηµειωθεί πως µόλις 5,2% σχεδιάζει να νοικιάσει τη γεωργική του εκµετάλλευση,
ενώ ακόµη µικρότερο ποσοστό 3% σκέφτεται να την πουλήσει.

Δείτε επίσης