Νέα ψυχιατρική κλινική Νοσοκομείου Σερρών: Ξεκινά η κατασκευή

Κώστας Καραμανλής: Υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας

Τον Φεβρουάριο του 2020 ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών κ. Φαρμάκης έθεσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή το αίτημα για την κατασκευή του νέου κτιρίου έτσι ώστε να στεγάσει την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Σερρών.

Άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την «ωρίμανση» του έργου και άμεσα εκπονήθηκαν από την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ οι απαιτούμενες μελέτες, για να δημοπρατηθεί το έργο και σήμερα να υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, για την κατασκευή του , έτσι ώστε με προυπολογισμό 1.800.000 ευρώ σε δεκαοκτώ μήνες να γίνει πράξη ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας


Με προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ: Σε 18 μήνες «έτοιμη» η νέα ψυχιατρική κλινική


Και τυπικά σήμερα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης των εργασιών στον ανάδοχο, θα γίνει η εκκίνηση για την κατασκευή της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, όπου θα στεγαστεί η ψυχιατρική κλινική.

Πρόκειται την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών», με προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ.
Ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των εκάστοτε διοικήσεων του Γ.Ν. Σερρών υλοποιείται, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, με το νέο κτίριο να είναι δυναμικότητας 18 κλινών (8 δίκλινοι και 2 μονόκλινοι θάλαμοι) και ενός δωματίου περιορισμού, θα λειτουργεί υποστηριζόμενο από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου (διοίκηση, μαγειρεία, πλυντήρια κλπ), ενώ θα έχει ανεξάρτητη είσοδο από τη Ν.Α. πλευρά του, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 18 μήνες.


Ιστορικό του έργου

Τον Ιούνιο 2020 κατά την επίσκεψη της διοίκησης της ΚΤΥΠ ΑΕ στις Σέρρες αποφασίστηκε παρουσία του Υπουργού και του Διοικητή του Νοσοκομείου η πλήρης ανάληψη των μελετών από τους μηχανικούς της ΚΤΥΠ ΑΕ και η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης εφόσον εξασφαλιστούν πρώτα όλες οι αδειοδοτήσεις.

Το αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς υπό την αυστηρή καθοδήγηση του Υπουργού είναι το επιθυμητό σημερινό αποτέλεσμα που σηματοδοτεί την έναρξη του έργου με εξασφαλισμένη πάντα χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπως επιβάλει και η φιλοσοφία του Κώστα Καραμανλή.

Για τη δημοπράτηση του έργου απαιτήθηκε η εκπόνηση της μελέτης (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ) και των τευχών δημοπράτησης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, τα οποία συντάχθηκαν πλήρως από μηχανικούς της ΚΤΥΠ , υποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , υπό την καθοδήγηση της διοίκησης της . 

Στο τεχνικό κομμάτι και κατά τη σύνταξη της Αρχιτεκτονικής Μελέτης αλλά και στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων περί των θεραπευτικών μεθόδων έγιναν ήσσονος σημασίας εσωτερικές διαρρυθμίσεις.


Η Δομή του νέου κτιρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Το νέο κτίριο δυναμικότητας 18 κλινών (8 δίκλινοι και 2 μονόκλινοι θάλαμοι) και ενός δωματίου περιορισμού, θα λειτουργεί υποστηριζόμενο από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Σερρών, (Διοίκηση, μαγειρεία, πλυντήρια κλπ) μέσω διακτιριακού διαδρόμου ενώ θα έχει ανεξάρτητη είσοδο από τη Ν.Α. πλευρά του. 

Η χωροθέτηση του νέου κτιρίου έγινε στην Ανατολική πλευρά του Νοσοκομείου, βάσει επί τόπου έρευνας της Τεχνικής Υπηρεσίας και της ΚΤΥΠ Α.Ε., το δε κτιριολογικό πρόγραμμα των λειτουργιών της, έγινε βάσει του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος για την «Κατασκευή Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .