Νέο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών: Επτά εταιρίες θέλουν να το κατασκευάσουν!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για το έργο-ΣΔΙΤ που αφορά την ανέγερση των Δικαστικών Μεγάρων της Έδεσσας, των Σερρών, του Κιλκίς, καθώς και η ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Στο έργο όπως είναι γνωστό συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση και η διαχείριση τους και περιλαμβάνει τα νέα κτίρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Τα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι η ΑΒΑΞ, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κοινοπραξία Μυτιληναίος-ΑΤΕΣΕ,το κοινό σχήμα INTRAKAT-REDEX, η Μηχανική και η ένωση εταιρειών ΤΕΚΑΛ-JCC (η λιβανέζικη ALJIHAD for Commerce and Contracting S.A.L.- JCC). Αναθέτουσα Αρχή όπως είναι γνωστό είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 148,81 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 120 εκατ. ευρώ).

Να σημειώσουμε πως η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021 και πως η διάρκεια της σύμβασης προγραμματίζεται για 360 μήνες (30 έτη) εκ των οποίων τα πρώτα 3 χρόνια (κατά μέγιστο) θα αφορά την κατασκευαστική περίοδο.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και στο Ν. 3389/2005 («Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»), όπως έχουν τροποποιηθεί και η διαδικασία της ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις:Την Α΄ Φάση (προεπιλογή) που ξεκίνησε προχθές, και τη Β’ Φάση η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε δύο επιμέρους στάδια Ήτοι: Στάδιο Β.Ι (ανταγωνιστικός διάλογος) και Στάδιο Β.ΙΙ (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).Στόχος είναι το έργο να τρέξει γρήγορα και να φτάσουμε στη Β` φάση μέχρι το Πάσχα και στην κατάθεση των προσφορών εντός του 2022.

Τα έργα χωρίς να υπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις μπορούν να ξεκινήσουν το 2023, με μοναδικό πρόβλημα πως το δικό μας Δικαστικό Μέγαρο Σερρών για να μπορέσει να ξεκινήσει θα χρειαστεί να γίνει η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς ήδη έχει περάσει το θέμα από το συμβούλιο ποιότητας ζωήςΚαι αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν ένας χώρος που δεν έχει ρυμοτομηθεί να μπορέσει να οικοδομηθεί , όπως για παράδειγμα ο χώρος που επιλέχτηκε  απέναντι από το πάρκο Ηρώων κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, που παραχωρήθηκε (μετά την ανταλλαγή εκτάσεων ΔΕΥΑΣ και Δήμου Σερρών) από τον Δήμο Σερρών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έτσι ώστε να ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο.