Γενικό Νοσοκομείο Σερρών: Δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για την νέα ψυχιατρική κλινική!

Να πούμε και ένα Μπράβο στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε που κατάφεραν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να προκηρύσσουν άμεσα τον ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ KAT’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 1.800.000,00 Ευρώ.

Μάλιστα ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ., ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του νέου έργου για το Νομό Σερρών, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Όσο για το έργο, όπως είναι γνωστό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πράγμα που σημαίνει πως και τα λεφτά και η διάθεση υπάρχουν για να τελειώσει το έργο άμεσα και σωστά.