ΟΕΒΕΣΣ: Αναλυτική κοινοποίηση των αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Ο ΟΕΒΕΣΣ για το πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ ζητά την
Αναλυτική κοινοποίηση των αποτελεσμάτων

Με επιστολή που αποστέλλουν ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΣ Σωτήρης Κοτσαμπάς και το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, κο Απόστολο Τζιτζικώστα
, τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, κο
Παναγιώτη Σπυρόπουλο
και προς το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής
Ανάπτυξης -Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ)

ΟΕΒΕΣΣ: Ζητούν για την Π.Ε.
Σερρών την αναλυτική κοινοποίηση των αποτελεσμάτων εντάξεων/ απορρίψεων
του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία», κατά τα πρότυπα των
αποτελεσμάτων, όπως αυτά ανακοινώθηκαν και από άλλες Περιφέρειες όπως της
Θεσσαλίας. 

Η αναζήτηση των παραπάνω στοιχείων κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για την
Περιφερειακή Ενότητα των Σερρών, η οποία έχει πληγεί βαρύτατα από τις
επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς θα παράσχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την
πορεία των όποιων ενδεχόμενων περαιτέρω κινήσεων εκ μέρους της ΟΕΒΕΣΣ, σε
σχέση με την κατανομή και διάθεση του κονδυλίου από το πρόγραμμα «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην
Κεντρική Μακεδονία».

Η επιστολή της ΟΕΒΕΣΣ

Αξιότιμες/οι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εντάξεων/ απορρίψεων του
προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν
από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία», παρακαλούμε όπως μας
κοινοποιήσετε συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, που εύκολα εξάγεται από
το ΠΣΚΕ, κατά τα πρότυπα των αποτελεσμάτων, όπως αυτά ανακοινώθηκαν και από
άλλες Περιφέρειες όπως της Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που
αιτούμαστε να μας κοινοποιήσετε αφορούν σε:

·Το σύνολο των υποβεβλημένων αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα.
·Το σύνολο των εντάξεων και απορρίψεων ανά περιφερειακή ενότητα, τόσο
αριθμητικά όσο και σε ύψος εγκεκριμένων ποσών, σε σχέση με το σύνολο του
διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος.

·Πιο εξειδικευμένα για την Περιφερειακή ενότητα Σερρών, το σύνολο των
υποβληθεισών προτάσεων και των εγκεκριμένων και κατά κλάδο
δραστηριοποίησης με εξειδίκευση μεταξύ των κλάδων (πχ εστίαση, λιανικό
εμπόριο, τουρισμός).

Αντιλαμβάνεστε πως η αναζήτηση των παραπάνω στοιχείων είναι σημαντική για την
Περιφερειακή μας ενότητα, η οποία έχει πληγεί βαρύτατα από τις επιπτώσεις της
πανδημίας.

Αναμένουμε για την απάντηση σας και την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων.

Δείτε ακόμα