ΟΕΒΕΣΣ: επίκληση για εθελοντική αιμοδοσία

Η ΟΕΒΕΣΣ καλεί και παρακαλεί όλους τους επαγγελματίες σε εθελοντική αιμοδοσία

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΕΒΕΣΣ όλες και όλοι μας βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19). Η χώρα, οι πολίτες, κυρίως όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται καθημερινά στις νοσηλευτικές μονάδες των πόλεων, στα Κέντρα Υγείας της περιφέρειας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα που έχει επιφέρει ο κορoνοϊός, με την έξαρση των κρουσμάτων, είναι και η επιταχυνόμενη μείωση των αποθεμάτων αίματος.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η ΟΕΒΕΣΣ καλεί και παρακαλεί όλους τους επαγγελματίες των Σερρών και τους εργαζομένους τους, τα υπαγόμενα στην Ομοσπονδία Σωματεία και τους Σερραίους πολίτες  να ενισχύσουμε ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ από κοινού την προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών της χώρας μας σε αίμα. 

Σας προτρέπουμε να οργανώσετε εξορμήσεις αιμοδοσίας σε κάθε πρόσφορο σημείο, εκτός των νοσηλευτικών μονάδων.

Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι τα δημαρχεία, τα δημοτικά ιατρεία και άλλες επικουρικές δομές υγείας, πάντα σε συνεννόηση με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ή με τις κατά τόπους Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας 

Ας γίνουμε εθελοντές αιμοδότες, ας προσφέρουμε το δώρο της ζωής.

Διαβάστε επιπλέον για την ΟΕΒΕΣ Σερρών: