ΟΕΒΕΣΣ: Ευχαριστεί το Δήμο Σερρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕΣΣ ευχαριστεί το Δήμο Σερρών
Για την οριζόντια μείωση των δημοτικών τελών

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕΣΣ ευχαριστούν τη διοικούσα αρχή του Δήμου
Σερρών, για τη λήψη της πρόσφατης απόφασης, να προχωρήσει από το 2021 στην οριζόντια
μείωση των δημοτικών τελών, ύψους 30%, για όλες τις σερραϊκές επιχειρήσεις.

Εν μέσω πανδημίας, υγειονομικής αλλά και οικονομικής, ο επιχειρηματικός κόσμος των Σερρών
υποδέχεται με μεγάλη ανακούφιση την εν λόγω κίνηση.

Ιδιαιτέρως χαιρετίζει την
πρωτοβουλία για την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των ειδικών κατηγοριών
επιχειρηματιών, (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑμεΑ και μονογονεϊκές οικογένειες), αλλά και όλων των
νέων επιχειρήσεων για τα τρία πρώτα έτη της λειτουργίας τους.

Είναι σαφές πως η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την
οικονομική και την κοινωνική ευημερία στο Δήμο Σερρών.

Η ευημερία μπορεί να επέλθει μόνο μέσα
από το καταφανώς διαμορφούμενο πνεύμα αγαστής συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης
μεταξύ της δημοτικής αρχής και του σερραϊκού επιχειρείν.

Δείτε ακόμα για την ΟΕΒΕΣΣ